Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Hvordan skal moderniseringen prioriteres?

22. april 2024 · Læsetid: 2 minutter

I MedCom13-perioden (2023-2025) skal vi have udarbejdet et opdateret roadmap for modernisering af alle EDIFACT- og OIOXML-standarder. Men hvor langt er vi med roadmappet for moderniseringen? Vi prøver her at give dig et svar.

Roadmappet har afsæt i sundhedsfaglige behov for videreudvikling og med fornyet vurdering af balancen mellem dataforsendelse og andre former for datadeling.  

I løbet af 2023 har MedCom været i dialog med en lang række interessenter for at drøfte dette.  

Vi er ikke i mål endnu, men vi er kommet et skridt tættere på at kunne forklare, hvordan moderniseringen skal prioriteres.  

De foreløbige konklusioner lyder som følger:

  • Bølgeplanen er svær at fastlægge. Mange faktorer påvirker den optimale rækkefølge. Tidligere var rækkefølgen valgt ud fra en vurdering af, hvor de sundhedsfaglige behov er størst, men andre faktorer som udbud, ressourcer, finansiering og årshjul i sundhedsvæsenets sektorer må også tages i betragtning. Derfor udføres moderniseringen nu i den takt, som parterne melder ind.
  • Servicebaseret datadelingsparadigme er det foretrukne. Meddelelseskommunikation, dokumentdeling og opslag i andet system skal dog stadig anvendes, hvor disse typer for datadeling bedst understøtter datadelingsbehovet.
  • Moderniseringen skal være bæredygtig. Ved tilføjelse af ny funktionalitet – muliggjort med HL7/FHIR – skal moderniseringen ske på en bæredygtig måde. Dette sker ved at balancere øget funktionalitet mod omkostning. Bæredygtighedselementet skal naturligvis ske i tæt dialog med leverandørnetværk og eksterne parter.
  • Kanalstrategi har behov for dybere analyse. Valget af kanaler er et komplekst spørgsmål, der behøver dybere analyse for at kunne vælge den eller de rette datadelingsparadigmer, som er de(n) optimale for de berørte standarder.
  • Vi peger på henvisningsområdet. På baggrund af ovenstående foreslår vi en dybere analyse for et af de områder, hvor der er størst sundhedsfaglig behov for revidering af de eksisterende standarder. Analysen skal udarbejdes i tæt dialog med de involverede parter. Vi peger på henvisningsområdet, da dette i dag er rent baseret på meddelelseskommunikation.

Konklusionerne blev fremlagt på mødet i MedComs styregruppe den 7. marts.  Her blev det besluttet, at der skal igangsættes et analysearbejde for modernisering af henvisninger.  

Analysen skal laves sammen med Den Nationale Henvisningsformidling, berørte parter og med tidlig inddragelse af it-leverandører.  

Herefter vil MedCom præsentere rammen for analysearbejdet på næste møde i styregruppen, som afholdes den 19. juni. Version 1.0 af roadmappet fremlægges også på mødet. Du kan allerede nu læse version 0.9.

Har du spørgsmål til ovenstående, så er du mere end velkommen til at tage fat i direktør Lars Hulbæk. 

Kontakt

Portrætfoto af Lars Hulbæk

Lars Hulbæk

Direktør