Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Intelligent indbakke letter lægens håndtering af indkommende post

14. november 2023 · Læsetid: 1 minut

MedCom13-projektet Intelligent indbakke har til formål at etablere en mere effektiv indbakke, der letter lægens og klinikpersonalets håndtering af indkommende post.

I første omgang handler projektet om automatisk håndtering af biokemiske laboratoriesvar, hvor Intelligent indbakke kan fjerne en stor del af laboratoriesvarerne i indbakken, hvis der opsættes nogle simple regler i lægesystemet og lægen ved rekvirering tager stilling til automatisk håndtering af svaret.

Der kan vælges mellem tre forskellige metoder til autohåndtering ved bestilling af rekvisitioner:

  1. Ingen autohåndtering: Er som udgangspunkt standard for klinikken.
  2. Autosvar ved normale svar: Automatisk svar til patienten, når prøvesvaret er inden for grænseværdierne.
  3. Arkivér ved aftale: Prøvesvaret arkiveres automatisk i patientens journal, hvis der er en kommende aftale.

Pilotafprøvning med EG Clinea veloverstået

Projektet er nu kommet så langt, at der har været afholdt pilotafprøvning med lægesystemet EG Clinea i juni måned, og evalueringsrapporten blev behandlet på styregruppemødet for Digital Almen Praksis (DAP) d. 25. oktober.

Her besluttede styregruppen, at de forbedringsmuligheder der har vist sig i piloten, skal indarbejdes i løsningen og testes, før løsningen udrulles og implementeres i de øvrige lægepraksissystemer.

Du kan her læse mere om projektet.