Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

KIH

Brugergruppe

Brugergruppe

KIH-brugergruppen består af:

  • En repræsentant fra hvert tilsluttet projekt
  • En repræsentant fra NSP (Sundhedsdatastyrelsen)
  • En repræsentant fra sundhed.dk
  • En repræsentant fra leverandøren af statistikdatabase og landkort
  • En repræsentant fra PRO-sekretariatet

KIHs drifts- og udviklingsleverandører inviteres til at deltage i brugergruppens møder efter behov.

Formålet med brugergruppen er i praksis at fungere som repræsentant for forretningen i systemforvaltningen af KIH – herunder støttesystemer.

Brugergruppen refererer til MedComs styregruppe og er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI).

Kommissorium for KIH-brugergruppen