Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Kvalitetsstyringssystem har været igennem den store tur

7. juni 2023 · 2 minutter

Det er igen i år lykkedes MedCom at forsvare ISO:9001-certifikatet over for DNV.

Kvalitetskonsulent Tomas og audittør Jens Lau foran MedCom-skilt i Forskerparken d. 7. juni 2023.

I dag var DNV på det årlige auditbesøg hos MedCom for at eksaminere vores kvalitetsstyringssystem for ISO 9001:2015. Et system, vi har haft siden 2016.

Hvert tredje år kigger auditten mere detaljeret på hele systemet samt i alle afkroge. Dette var tilfældet i år, hvorfor særligt kvalitetskonsulent Tomas Placatka har været ekstra godt forberedt på besøget.

Med på dagen var MedComs kvalitetskonsulent Tomas Placatka (som ses på billedet ovenover (t.h) i selskab med auditør Nils Lau Frederiksen (t.v.)), standardkonsulent Huy Song Michelsen Ho Le, konsulent Marianne Broholm, konsulent Per Abildgaard samt direktør Lars Hulbæk

Igen i år lykkedes det MedCom at forsvare vores kvalitetsstyringssystem med et særdeles godt resultat, da DNV vurderede, at systemet lever op standardens krav.

Hvad er ISO 9001:2015?

ISO 9001-certifikat

ISO 9001:2015 er en international standard for kvalitetsledelse, er anerkendt i hele verden og er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog.

Dét, at vi igen er blevet kvalitetsgodkendt, sikrer derfor en fortsat høj kvalitet når MedCom udarbejder og ændrer standarder samt tester vores leverandørers implementering af MedCom-standarder.

Auditten finder sted en gang årligt. Næste gang MedCom skal til ”ISO-eksamen” bliver formegentligt i foråret 2024.