Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

MedWare ApS er med MitSygehus MedCom Certificeret

10. maj 2023

MedCom-Certificering logo

MitSygehus er godkendt til at kunne afsende og modtage spørgeskemaer (QRD-DK version 1.3)

MitSygehus har ved anvendelse af flere QFDD eksempel bevist at være i stand til at håndtere et bredt udsnit af de tekniske spørgemetoder der indgår i QFDD / QRD.

Region Syddanmark, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom har indgået samarbejdsaftale om at afprøve at afsendelse og modtagelse af PRO-data mellem MitSygehus og KIH XDS via den nationale infrastruktur.

Projektets primære formål er:

  • at MitSygehus integreres til den nationale infrastruktur, dokumentdelingsservicen og MedCom’s standarder QFDD og QRD.
  • at PRO-data, baseret på den nationale PRO-pakke Hjerterehabilitering, hentes og deles via den nationale infrastruktur i 3 måneder driftsafprøvning.
  • at samarbejdet afrundes med en faglig og teknisk evaluering.

Næste trin i samarbejdet:

  • Forud for idriftsættelse skal løsning end2end testes i KIH uddannelses-miljø mod en anden PRO-løsning.

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter.

Portrætfoto af Tina Aagaard Bjørnsholm

Tina Aagaard Bjørnsholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Martin Bergholz-Knudsen

Martin Bergholz-Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Søren Gammelgaard

Søren Gammelgaard

Konsulent

Standardteam