Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Indlæg

Når sundhedsvæsenet og NemHandel går hånd i hånd

6. december 2023 · Læsetid: 3 minutter

Sundhedsvæsenet og NemHandel bygger begge på eDeliverys infrastruktur, og i MedCom har vi stor gavn af at trække på Erhvervsstyrelsens erfaringer med NemHandel og eDelivery-implementeringen.

Den 30. november var der møde i MedComs koordineringsgruppe; denne gang med et gennemgående tema om modernisering. Her kom gruppen omkring både infrastruktur, standarder og SOR-adresseringsprojektet, som skal nutidssikre den del af SOR, der indeholder lokationsnumre og meddelelsestyper.

Derudover var der fint besøg af Thomas Schwartz fra Erhvervsstyrelsen, som fortalte om NemHandels implementering af eDelivery-infrastrukturen, som også vil blive anvendt i moderniseringen af infrastrukturen på sundhedsområdet – det vi kalder EHMI (Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure).

EHMI-logo

Pr. 1. november 2023 overgik NemHandel netop til en eDelivery-infrastruktur, og Thomas fortalte om baggrunden og rammerne for NemHandel og om de erfaringer, Erhvervsstyrelsen har gjort sig i transitionen over på den nye infrastruktur.

Ligheder mellem NemHandel og EHMI

Opbygningen af NemHandel-infrastrukturen ligner meget den, vi laver inden for sundhedsområdet (som kaldes for 4 corner), og der er mange paralleller mellem rammerne for deres udvikling og implementering og den på sundhedsområdet.

Ligesom på sundhedsområdet har NemHandel også skulle navigere i en større kompleksitet af lovgivning, bekendtgørelser, politisk klima og teknik. Derudover skal de beskeder, som skal flyde på infrastrukturen, også moderniseres. Præcis lige som vores EDIFACT- og OIOXML-beskeder skal opdateres til et FHIR-format.

Vi har stor gavn af at trække på Erhvervsstyrelsens erfaringer. Ole Vilstrup Møller, som står i spidsen for EHMI i MedCom, udtaler:

Erhvervsstyrelsens implementering ligger i sin principielle tilgang tæt op ad MedComs, og det har hidtil været gavnligt for begge parter at udveksle omkring teknologi og governance.

Erhvervsstyrelsen har desuden i deres NemHandel-forum tæt kontakt med mange af de leverandører, som MedCom også håber vil være med til at åbne kommunikationsmarkedet op på sundhedsområdet.

Vi ser frem til fortsat at have udveksling med dem omkring erfaringer og implementeringsmæssige overvejelser af enhver art, så begge parter kan nyde godt af hver vores forskellige tiltag til gavn for leverandørerne og de organisationer, som de betjener.”

EHMI som del af afprøvningsprojekt i drift

Den nye infrastruktur, EHMI, er en del af det fælles afprøvningsprojekt i drift Kommunale Prøvesvar på ny infrastruktur, hvor produktionspiloten på EHMI gennemføres. EHMI bygger videre på pilotprojektet for modernisering af infrastruktur, som blev afviklet i MedCom12.

EHMI er blevet navnet på den nye infrastruktur, som både favner MedCom-meddelelseskommunikation via eDelivery samt dokumentdeling af disse meddelelser i Dokumentdelingsservicen, forsendelsesstatus for meddelelserne (track and trace) og Sundhedsadresseringsservicen.

Sundhedsadresseringsservicen har tilhørende nødvendige komponenter, bl.a. et ”postkasseregister”, som et af flere autoritative registre, og som indeholder nødvendige dele af SOR for at få meddelelseskommunikationen til at fungere.

Sundhedsadresseringsservicen skal i en senere version levere samme indhold som Henvisningstabellen gør i dag, hvorfor der også i arbejdet med EHMI i MedCom13-perioden vil være fokus på at opfylde de krav.

Disse krav er desuden med til at definere input til, hvorledes en forespørgsel på rette modtager kan formes for alle øvrige MedCom-meddelelser i fremtiden.


Ønsker du at vide mere om møderne i i koordineringsgruppen, kan du her finde alt mødemateriale.