Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Hvem er vi?

Internationalt team

Teamets primære funktion er at høste internationale erfaringer til gavn for vores kerneopgaver samt bidrage med viden til vores internationale samarbejdspartnere.

I MedCom har vi fokus på at høste internationale erfaringer til gavn for vores kerneopgaver og samtidig bidrage med viden til vores internationale samarbejdspartnere.

Traditionelt har MedCom haft et internationalt team, hvorfra man kørte EU-finansierede projekter og koordinerede MedComs deltagelse i diverse nordiske, europæiske og internationale netværk og fora samt besøg fra udenlandske delegationer.

Med tiden har man påtaget en mere strategisk tilgang til internationalt samarbejde, og de internationale aktiviteter koncentrerer sig mest om fagligt samarbejde vedr. standardisering (f.eks. via HL7) og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser inden for udvikling og implementering af sundheds-it (f.eks. via EHTEL). Prioriteten er at indhente viden fra udlandet, som vi i Danmark kan bruge til at styrke vores egen indsats.

Mange af de internationale aktiviteter er dermed spredt mere ud på forskellige teams i MedCom. Men det er i internationalt team, at relevante EU-projekter forankres. Projekter som kan bruges til at understøtte MedComs kerneområder – og gerne i tæt samarbejde med andre danske aktører, så vi får maksimalt udbytte på nationalt niveau.

Derudover ydes også en aktiv indsats omkring international kommunikation af dansk sundheds-it via udenlandske besøg, artikler, deltagelse på konferencer osv.

Kontaktoplysninger

Portrætfoto af Janne Rasmussen

Janne Rasmussen

Chefkonsulent

Administrativt

Internationalt team

Koordinering & Kommunikation

Portrætfoto af Mie Hjorth Matthiesen

Mie Hjorth Matthiesen

Specialkonsulent

Internationalt team

Koordinering & Kommunikation

Portrætfoto af Michael Johansen

Michael Johansen

Chefkonsulent

Internationalt team

Portrætfoto af Lene Taustrup

Lene Taustrup

Projektassistent

Administrativt team

Internationalt team