Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Hvem er vi?

Kommuneteam

Teamets hovedfunktion er at binde kommunerne sammen med sygehus og praktiserende læge med borgeren i centrum.

Formål

MedCom har siden 2002 haft et team dedikeret til det kommunale område, og hvis formål oprindeligt var at understøtte bedre digitale kommunikationsløsninger mellem hjemmesygeplejen i kommunerne og så sygehusene og de praktiserende læger. Siden er fokus udvidet til også at omfatte bedre kommunikation mellem disse parter på mange flere af kommunernes ansvarsområder indenfor sundhed, fx forebyggelse, genoptræning, akutfunktioner osv., og altid med borgeren i centrum som en grundlæggende forudsætning. De seneste par år er der også sket en øget prioritering på behovet for digital kommunikation både til/fra og internt på psykiatri- og socialområdet i kommunerne, hvilket teamet også understøtter.

Grundstenen i kommunikationen ind og ud af kommunen på sundhed- og socialområdet er en række kommunikationsstandarder, som opdateres ifm. nye kliniske og faglige behov, lovændringer eller andre projekter, der påvirker den digitale kommunikation. Et par eksempler er kvalitetsforbedring af kommunale data i indlæggelsesrapporter på baggrund af ændring i dokumentationspraksis i kommunerne og en lovændring for brugen af genoptræningsplaner.

Arbejdsopgaver og samarbejder

Alt i alt spænder arbejdsopgaverne bredt. Kommuneteamet deltager ofte i store nationale projekter, hvor en vigtig opgave er at give implementeringsstøtte til kommunerne, ligesom teamet også deltager i diverse nationale fora og arbejdsgrupper med stor specialistviden om kommuneområdet. Kommuneteamet stiller flere typer statistikker til rådighed via MedComs hjemmeside og vedligeholder og vejleder ift. kommunale data i Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR).

Mange af teamets opgaver og projekter er vævet tæt sammen både internt og i forhold til MedComs andre teams – men altid med fokus på det tværsektorielle og kommunale landskab og dets mange funktioner og kompleksitet. Kommuneteamet har således et tæt samarbejde med bl.a. Standardteamet i forbindelse med udarbejdelse eller revidering af en standard men også i moderniseringsarbejdet, da to kommunemeddelelser er spydspidserne i det nye standardformat (HL7 FHIR®), som MedCom har taget i brug.

Samarbejdet med andre teams dækker også Systemforvaltningsteamet i forhold til fx kommunal adgang til Sundhedsjournalen på sundhed.dk, ligesom der samarbejdes med Praksis-/laboratorieteamet på de områder, hvor der er behov for tæt dialog og informationsudveksling mellem kommunen og almen praksis.

Det er en grundsten for et sammenhængende sundhedsvæsen, at både sygehus, kommune og praktiserende læge forstår hinanden, så borgeren får rettidig og i videst mulige omfang ensartet information. MedCom er i den sammenhæng afhængig af den tætte koordinering mellem lokal implementering og national koordinering qua MedComs arbejdsgrupper, og hvor kommunerne og KL er aktiv medspiller.

Kontaktoplysninger

Ønsker du at kontakte teamet, så kan du finde alle kontaktoplysninger nedenunder.

Grafisk element

Bliv opdateret med nyheder fra det kommunale område

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af e-mailen. Derudover bruger vi kun dine oplysninger til at målrette vores kommunikation til dig.

Grafisk element

Portrætfoto af Dorthe

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Karina H.

Karina Hasager Hedevang

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Karina L.

Karina Møller Lorenzen (barselsorlov)

Konsulent

Kommuneteam

Kira Christina Ørbekker

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Kirsten

Kirsten Ravn Christiansen

Konsulent

Kommuneteam

Marianne Nielsen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Mie B.K

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam