Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Hvem er vi?

Koordinering- & Kommunikationsteam

Hver eneste dag arbejder MedCom tværsektorielt og dermed med mange forskelligartede samarbejdspartnere inden for sundheds-it-verdenen – både med dansk og internationalt udsyn.

Formål

MedCom lever af at kommunikere og koordinere. Uden tæt samspil med MedComs samarbejdspartnere når vi ikke i mål med vores mission om at it-understøtte sammenhængende patientforløb og facilitere samarbejde i sundhedssektoren.

Koordinerings- og kommunikationsteamet har til formål at sikre informativ og professionel kommunikation til samarbejdspartnere og ejere, samt koordinere aktiviteter internt og eksternt.

Hovedopgaver

Koordinering

I teamet er vi bl.a. med til at betjene MedComs styregruppe og planlægge møder med MedComs koordineringsgruppe, som består af repræsentanter fra vores samarbejdspartnere. Koordineringsgruppen bruges til at informere om vores aktiviteter, men mindst lige så vigtigt til at diskutere aktuelle emner og problemstillinger, som gruppens medlemmer eller MedCom står over for.

MedCom arbejder i 2-3-årige projektperioder, hvor vi i teamet er vi med til at forberede nye projektperioder og få rundet de gamle af, så kontinuitet mellem projektperioderne sikres og resultater formidles.

I teamet arbejder vi også med intern koordinering; både den interne koordinering mellem MedComs teams og ledergruppe, men også i forbindelse med bl.a. interne medarbejderseminarer, hvor faglige og sociale tematikker adresseres og resultater efterfølgende skal videreføres i organisationen.

Kommunikation

Sundheds-it er i rivende udvikling, hvorfor kommunikation, som et strategisk værktøj, har fået større og større betydning i MedCom.

I hverdagen arbejdes der med mange facetter af kommunikation, hvoraf der bl.a. kan nævnes opdatering og vedligeholdelse af MedComs hjemmeside, så du på bedst mulige måde kan navigere dig rundt på hjemmesiden. Derudover arbejdes der også strategisk med vores sociale medier, som i løbet af årene også har fået større betydning.

I praksis betyder det, at vi har fokus på at opsnuse den gode historie, som vi ved gemmer sig rundt i de forskellige MedCom-projekter, samt at få fokus på det mere organisatoriske billede af hvem MedCom er. Alt dette med formålet om at fortælle hvem og hvad MedCom er og hvilken digital bindeledsfunktion vi har i det danske sundhedsvæsen.

Derudover ligger der også opgaver inden for det mere kreative område, som f.eks. udarbejdelse af projekt- og informationsmateriale. Det kan være alt fra brochurer, flyers m.m. til diverse messer og publikationer.

Du kan læse vores kommunikationsstrategi her.

Compliance

Persondatabeskyttelse er en tværgående opgave i MedCom, som er forankret i Koordinering & Kommunikation ift. rådgivning og koordinering af de understøttende procedurer og processer, der sikrer organisationens overholdelse af Databeskyttelsesforordningen.

MedComs DPO er kontaktperson for henvendelser vedr. persondata og bindeleddet til Datatilsynet.

Kontaktoplysninger

Ønsker du at kontakte teamet, så kan du finde alle kontaktoplysninger nedenunder.

Portrætfoto af Janne Rasmussen

Janne Rasmussen

Chefkonsulent

Administrativt

Internationalt team

Koordinering & Kommunikation

Portrætfoto af Mie Hjorth Matthiesen

Mie Hjorth Matthiesen

Specialkonsulent

Internationalt team

Koordinering & Kommunikation

Portrætfoto af Thomas Bøttcher

Thomas Bøttcher

Kommunikationskonsulent

Koordinering & Kommunikation