Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Hvem er vi?

Praksis-/laboratorieteam

Teamets hovedaktiviteter ligger inden for almen praksissektoren samt på laboratorieområdet, hvor målet er et mere bredt og effektivt samarbejde i sundhedsvæsenet.

MedComs Praksis-/laboratorieteam tager sig af projekter inden for praksissektoren og laboratorieområdet, men tandlægeområdet er fx også forankret her.

Praksissektoren

Inden for praksissektoren er fokus særligt på almen praksis. MedCom bidrager til den fælles digitaliseringsindsats på området og deltager i projekter, der er med til at optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og levere bedre løsninger til deres patienter. I sidste ende er det med til at forbedre datakvaliteten inden for almen praksis og frigøre tid og rum til andre opgaver. Alt i alt har dette for øje at styrke samarbejdet i sundhedsvæsenet og sikre en bedre sammenhæng i behandlingen og forløbet for patienterne.

Laboratorieområdet 

Inden for laboratorieområdet arbejdes der bl.a. med basisaktiviteter, såsom laboratoriekoder, rekvisitionsbestilling til laboratoriet samt andre laboratoriemedicinske aktiviteter. For at sikre en tæt relation til den kliniske hverdag, har man oprettet en Laboratoriemedicinsk Referencegruppe med medlemmer, der har praktisk kendskab til laboratorieområdet.

Det er også i dette team, at indsatsen for at styrke den elektroniske kommunikation på tandlægeområdet samt fx privatpraktiserende speciallæger, fysioterapeuter osv. er forankret.

Projekter og samarbejder

Praksis-/laboratorieteamet arbejder med projekter, som har forskellige mål- og tidsperioder. Teamet har ofte projektledelsen men samarbejder tæt med f.eks. Standardteamet i forbindelse med udarbejdelse af standarder til projekterne. Når fokus er på samarbejdet mellem praksis og kommunerne bliver Kommuneteamet inddraget i de forskellige projekter. Derudover samarbejder teamet med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. PLO, Regionerne, PLSP og leverandører omkring udarbejdelsen af forskellige løsninger. Man prioriterer også at have en tæt tilknytning til slutbrugerne, inkl. patienterne, via brugergrupper og andre specialiserede fora.

Overordnet set har teamet til opgave at udarbejde projekter, hvorved man opnår et bedre, mere effektivt samarbejde i sundhedsvæsenet samt en styrket kommunikation blandt parterne og på tværs af sektorerne. Dette gør det nemmere for klinikeren at navigere, hvilket også resulterer i en bedre og mere effektiv borgerkommunikation og -service.

Med den forøgede fokus på borgerrettet og dialogisk kommunikation øger det samtidig kravene til Praksis-/laboratorieteamet og MedCom som helhed, i det borgeren selv er – og i endnu højere grad kommer til at være – en aktiv del af sin egen behandling og derved en central aktør i sig selv i det danske sundhedsvæsen. At understøtte den rolle i de kommende projekter, bliver en spændende og vigtig del af teamets arbejdsopgaver fremadrettet.

Kontaktoplysninger

Ønsker du at kontakte teamet, så kan du finde alle kontaktoplysninger nedenunder.

Portrætfoto af Alice Ørsted Kristensen

Alice Ørsted Kristensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Carina Dahl Christensen

Carina Dahl Christensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam

Portrætfoto af Heidi

Heidi Skram

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Helle Moss Owen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Marianne Broholm

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Rikke Viggers

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Tina Aagaard Bjørnsholm

Tina Aagaard Bjørnsholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Tom Høg Sørensen

Tom Høg Sørensen

Chefkonsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætbillede af Johannes Hauritz Nielsen

Johannes Hauritz Nielsen

Studentermedhjælper

Praksis-/Lab.-team