Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Hvem er vi?

Standardteam

MedCom blev i 1994 skabt med det formål at sikre udvekslingen af elektroniske data mellem parterne i det danske sundhedsvæsen via danske profileringer af internationale standarder. I dag er det stadig en af MedComs fornemste opgaver, og derfor spiller standardteamet en central rolle i MedCom.

Formål og arbejdsopgaver

Standardteamets arbejde er tværgående og tæt forbundet med MedComs andre aktiviteter. Teamets primære opgaver kommer nemlig fra projekter, som har base i andre af MedComs teams, fx Praksis/Lab- eller Kommuneteamet, og hvor der er brug for enten at revidere en eksisterende standard eller udarbejde en ny.

Ren praktisk består hovedopgaven i teamet i at sikre en standards vej fra udvikling til ibrugtagning, dvs. først at revidere eller udarbejde en helt ny standard på baggrund af de sundhedsfaglige og tekniske specialistinput, man får fra de involverede offentlige og private aktører og andre teams i MedCom. Efterfølgende vil man så teste it-systemerne i standarden på baggrund af en detaljeret testprotokol. Først når it-systemet er gennemtestet og certificeret af MedCom, får standarden lov til at blive brugt i praksis hos den pågældende leverandør. Derved har man sikret, at den digitale udveksling af information opfylder kvalitetskravene og kan ske som aftalt mellem sundhedsvæsenets parter, og derved anvendes i daglig drift på tværs af sektorer. 

Inden et testforløb er teamet også løbende i tæt dialog med leverandørerne, så man sikrer at de fuldt ud har forstået kravene i standarden og at de er bedst muligt forberedt inden selve testen udføres. Derudover udfører standardteamet også test på bestilling fra en leverandør af alle standarderne i MedComs standardkatalog, der er relevante for den pågældende systemtype, fx når et nyt it-system er udviklet eller skal kunne nye funktionaliteter.

Efter standarder er ibrugtaget kan standardteamet spørges til råd, hvis der er behov for afklaringer af problemstillinger, som de kommunikerende parter er i tvivl  omkring. MedCom har ikke adgang til patientdata, og kan ikke afhjælpe konkrete driftsproblemer, men har en tæt dialog med de involverede leverandører.

Alle processerne i standardteamets arbejde med udarbejdelse og revidering af standarder, samt processerne for test og certificering er ISO 9001:2015 certificeret, dvs. at et kvalitetssikringssystem sørger for at arbejdet udføres på en systematisk, dokumenteret og transparent måde, og at man løbende optimerer processerne på baggrund af feedback og læring.

Fremtidssikring 

I standardteamet er der også stor fokus på at udnytte den teknologiske udvikling og understøtte de sundhedsfaglige parters fremtidige behov, hvad angår både MedComs standarder og meddelelsesinfrastruktur. Således kan teamet fremtidssikre selve standarderne og måden, hvorpå de transmitteres og deles. Man arbejder derfor med at overgå til HL7 FHIR® format af alle nye og reviderede standarder, hvilket er et stort arbejde og en længerevarende proces, men som gør arbejdet med standarder mere fleksibelt og tidssvarende. En modernisering af infrastrukturen til meddelelseskommunikationen er også i gang, og målet er en hurtigere og sikrere forsendelse, der bedre understøtter komplekse forløb og adgang for borgerne til flere af deres egne sundhedsoplysninger.

Standardteamets konkrete opgaver defineres i stor grad af hvilke prioriteringer og opgaver, der tildeles MedCom, hvis arbejdsprogram defineres i 2-årige projektperioder af styregruppen. Standardteamets centrale og tværgående rolle i MedCom ligger dog fast, da standarderne for udveksling af data er nødvendige for at opnå god kvalitet i integrationerne, lettere implementering af fx snitflader samt et sammenhængende og overskueligt digitalt sundhedsvæsen.

Kontaktoplysninger

Ønsker du at kontakte teamet, så kan du finde alle kontaktoplysninger nedenunder.

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam

Portrætfoto af Hussein Ali Al-Issa

Hussein Ali Al-Issa

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Huy Song Michelsen Ho Le

Huy Song Michelsen Ho Le

Konsulent

Standardteam

Maria Eisenreich

Chefkonsulent

Standardteam

Portrætfoto af Ole Vilstrup Møller

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam

Rikke Vestesen Christiansen

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Rune Hvid Schøler Kristensen

Rune Hvid Schøler Kristensen

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Søren Gammelgaard

Søren Gammelgaard

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Thea Mentz Sørensen

Thea Mentz Sørensen

Konsulent

Standardteam

Portætbillede af Tomas Placatka

Tomas Placatka

Kvalitetskonsulent

Standardteam