Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Privathospitaler kobler sig på sundhedsjournalen

24. maj 2023 · 2 minutter

I de seneste år har privathospitaler fået mulighed for at koble sig på sundhedsjournalen på sundhed.dk. Nu er der for alvor gang i dataleverancerne, og det skaber lettere patientforløb, effektivisering og stigende sikkerhed, mener lægefaglig direktør på Privathospitalet Kollund.

I de sidste år har MedCom haft ansvaret for – på vegne af sundhedsjournalprojektet – at etablere dataleverance af journaloplysninger fra privathospitaler til sundhedsjournalen. Mere specifikt i e-journalen, som rummer oplysninger om diagnoser, behandlinger, notater og epikriser.

Pr. maj måned 2023 er der etableret dataleverance fra langt de fleste privathospitaler, og der er fra privathospitalerne ligeledes skabt en tilsvarende adgang til sundhedsjournalens forskellige datakilder.

I grafen nedenunder kan du se antal leverede journaler fra privathospitaler siden de begyndte at koble sig på sundhedsjournalen i starten af 2020.

Antal leverede journaler fra privathospitaler fra 2020 til maj 2023

Systemleverandørerne er blevet MedCom-testet og -certificeret for dataleverance og etablering af sikker adgang til sundhedsjournalen.

Løsningen indebærer, at:

  1. Privathospitaler kan, inden en aktuel udredning og behandling iværksættes, få overblik over en patients behandlingshistorik på offentlige hospitaler.
  2. Offentlige hospitaler kan blive orienteret om en patients behandlingsforløb på et privathospital.
  3. Praksis- og speciallæger kan følge deres patienters detaljerede behandlingshistorik på både privathospitaler og offentlige hospitaler.
  4. Patienter kan i sundhedsjournalen og i MinSundhed-appen se deres journaldata fra både privathospitaler og offentlige hospitaler.

Ovenstående betyder derfor, at MedCom er klar til at understøtte det digitale samarbejde, som er blevet højaktuelt efter regeringens nyligt indgåede aftale om fortsat brug af den private kapacitet mellem regeringen, Danske Regioner og Sundhed Danmark.

På Privathospitalet Kollund benytter de sundhedsjournalen i det daglige arbejde, og her udtaler lægefaglig direktør, Carsten Bruun, således:

“Vi er meget tilfredse med at have fået adgang til sundhedsjournalen. Mine kolleger og jeg bruger sundhedsjournalen i det daglige arbejde. Vores journalnotater lægges ud efter 24-48 timer, så vores patienter har let og hurtig adgang til deres egne data samt kan følge med i eget forløb. Det får vi mange positive tilbagemeldinger om fra patienterne […]  Jeg er ikke i tvivl om, at forløbene lettes, effektiviseres og sikkerheden øges, når der er mulighed for vidensdeling og genbrug af undersøgelsesdata.”

Carsten mener også, at der stadig er plads til forbedringer. Han uddyber:

“Der ligger dog stadig et arbejde med at forbedre eller filtrere de data, som lægges ind i sundhedsjournalen. Nogle steder bliver der lagt data ind ufiltreret, hvilket  kan  give udfordringer med at finde relevante data frem, som f.eks. tidligere operationsbeskrivelse, som kan være vigtigt i et aktuelt forløb. Ligeledes kunne det være gavnligt at få billeddiagnostik med ind på lige fod med laboratorie- og anden paraklinisk data. Jeg ser meget frem til de kommende versioner.”