Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

72 timers udvidet behandlingsansvar

Opdateret 2. november 2023

Digital understøttelse via video, opslag og udveksling af meddelelser

Regeringen og Danske Regioner har i februar 2023 besluttet, at alle regioner skal indføre
72 timers udvidet behandlingsansvar, hvor udskrivende hospitalsafdeling har udvidet behandlingsansvar for den færdigbehandlede patient (som har været indlagt mere end 24 timer), de første tre døgn efter udskrivelse til kommunal midlertidig døgnplads/akutplads, plejecenter eller hjemmesygepleje.

Den udskrivende hospitalsafdeling håndterer henvendelser fra kommunens sundhedsprofessionelle, de alment praktiserende læger og lægevagten.

Digitale løsninger understøtter 72 timers udvidet behandlingsansvar

Initiativet er startet i Region Hovedstaden, og de øvrige regioner implementerer nu lignende løsning ud fra Region Hovedstadens model. Den bagvedliggende samarbejdsaftale i Region Hovedstaden fra december 2022 viser, hvordan diverse digitale løsninger anno 2023 understøtter det sundhedsfaglige samarbejde. Øvrige regioner er i gang med at implementere samarbejdsaftale.

Digitale løsninger:

 • Sundhedsjournalen via knapløsning i EOJ-system
 • Fælles medicinkort
 • Sundhed.dk’s telefonbog med “bag-om-numre”
 • Videokonsultationer via VDX-SMS
 • MedComs standarder for
  • Indlæggelses- og udskrivningsadvis
   (i 2024: Advis om sygehusophold omfattende akutophold)
  • Korrespondancemeddelelse mellem kommune, sygehus og egen læge
  • Epikrise fra sygehus til egen læge
  • Indlæggelsesrapport fra kommune til sygehus
  • Plejeforløbsplan fra sygehus til kommune
  • Udskrivningsrapport fra sygehus til kommune
 • SP-link til Sundhedsplatformen for kommuner med Columna Cura i Region Hovedstaden og Region Sjælland

KL-webinar om det tværsektorielle samarbejde ifm.
72 timers udvidet behandlingsansvar

I maj måned 2023 afholdt KL i samarbejde med Region Hovedstaden, Københavns Kommune, PLO og Region Nordjylland webinar, hvor der bl.a. er kort introduktionsvideo fra Amager og Hvidovre Hospital: Udvidet behandlingsansvar – 5 skarpe til direktøren – Amager og Hvidovre Hospital (23video.com), adgang til webinaret og slides fra webinaret.

Vejledning til teknisk implementering af video

MedComs VDX-Videoløsning

Det er muligt at supplere et telefonopkald med et videomøde. Lægen informerer om, at der sendes et videolink.

 • Hospitalslægen sender et videolink til den kommunale medarbejder via SMS eller mail.
  Aktuelt bruger Region Syddanmark videolink via sms-beskeder– og ikke via mail.
 • iPhones, Android-telefoner og tablets: Kommunens medarbejder kan modtage links via SMS og e-mail.
 • iPads: Kommunens medarbejder kan modtage et videolink via e-mail.

OBS! iPads kan kun modtage SMS-beskeder, hvis der er tilknyttet en iPhone.

Kommunens it-afdeling

Krav til portåbning ved brug af MedComs VDX-videoløsning.

Der kan laves en begrænsning, hvor man i stedet for en ‘Any’-regel, kan benytte en whiteliste rettet mod nedenstående ip-segmenter, der er VDX-videodedikerede adresser: 77.243.51.128/28, 77.243.52.192/27, 185.29.78.128/26, 185.29.78.192/26.

Nedenstående skal være tilladt i udadgående retning fra videoklienten mod VDX.

Portkrav til de enkelte services Browser/WebRTC

 • 80/TCP – Standard web, redirect til https
 • 443/TCP – SIP Secure (TLS)
 • 40000-49999 TCP/UDP – Medie RTP/RTCP (Pexip)

Link til uddybende teknisk vejledning

Jura

Da det er regionerne, som sender videolinket og derved er vært på videomødet, er der indgået tilslutnings- og databehandleraftaler med regionerne. Kommunerne behøver ikke at indgå databehandleraftaler omkring VDX som modtager af videolink.

Samarbejdsaftaler

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Lone Høiberg

Lone Høiberg

Konsulent

Systemforvaltning