Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Data fra borgerens eget hjem

Opdateret 1. februar 2024

Intro og formål

For at understøtte deling af information mellem sundhedsvæsenets aktører er der etableret en fælles infrastruktur, indholdsformater og løsninger der gør det muligt at dele informationer uden at kompromittere borgernes rettigheder til egne data.

Formålet med den fælles infrastruktur er, at leverandører af EPJ, EOJ, LPS eller borgerrettede løsninger har en fælles måde at udveksle tværsektorielle data på.

De fælles indholdsformater er med til at sikre, at data udveksles og forstås på samme måde på tværs af løsninger, der er implementeret af forskellige leverandører.

Den fælles nationale infrastruktur indeholder en række støttesystemer, der bidrager med sikkerhed, samtykke og logning af tilgang til borgernes data

Projektet har til formål at afprøve og fortsat modne den nationale it-infrastruktur til TRL8-modenhedsnivaeau for national tværsektoriel deling af PRO og måledata.

Om projektet

I MedCom13 videreføres eksisterende PRO-afprøvningsprojekter ligesom der løbende indgås aftaler om nye afprøvningsprojekter med udvalgte regioner, kommuner, praksis og deres leverandører (EPJ, EOJ og LPS). 
Afprøvningsprojekterne vil i drift demonstrere tværsektoriel deling og adgang til at aflevere og se PRO og måledata fra KIH via den nationale IT-infrastruktur. Hvert PRO-projekt afsluttes med en kort evaluering af afprøvningsforløbet, udfordringer og erfaringer fra den enkelte PRO-afprøvning.

Opgavebeskrivelse

MedCom indgår samarbejdsaftaler med udvalgte PRO-partnere i sundhedssektoren om tværsektoriel deling af PRO og måledata med henblik på at afprøve og få erfaringer med den nationale PRO-infrastruktur i drift.

MedCom varetager projektlederrollen og har det tekniske ansvar for gennemførelse af afprøvningsprojekterne.

MedCom vil sammen med Sundhedsdatastyrelsen være med til at sikre:

  • at de tværsektorielle PRO-projekter i primær- og sekundærsektor leverer data til KIH via IT-infrastrukturen.
  • at EPJ/EOJ/LPS henter og præsenterer PRO og måledata over IT-infrastrukturen fra KIH via evt. eget journalsystem, særskilt PRO-system eller via SDK.
  • at SDK henter og præsenterer borger og sundhedsfaglig visning af PRO og måledata fra KIH.

Økonomi/ressourcer

I MedCom er der nedsat en PRO-enhed bestående af fag-, standard- og systemforvalter-konsulenter som sammen har til opgave, at koordinere PRO-relaterede opgaver og samarbejde med formål at afprøve og modne den nationale it-infrastruktur til TRL8-modenhedsniveau for tværsektoriel deling af PRO og måledata, herunder understøttelse af PRO løsninger, m.m.

Projektet er siden 2018 og fremefter finansieret af finansloven med et fast årligt beløb til MedComs drift af KIH-databasen og understøttelse af PRO.


Status på PRO-afprøvningsprojekter i MedCom (Excel)opdateret 1. februar 2024.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Martin Bergholz-Knudsen

Martin Bergholz-Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Tina Aagaard Bjørnsholm

Tina Aagaard Bjørnsholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team