Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

PRO

Data fra borgerens eget hjem

Opdateret 12. juni 2024

Formål med projektet

For at understøtte deling af information mellem sundhedsvæsenets aktører er der etableret en fælles infrastruktur, der faciliter en ensrettet og sikker udveksling af sundhedsdata.

Formålet med projektet er at opkoble løsninger til hjemmemonitorering og patientrapporterede oplysninger (PRO) på den fælles nationale infrastruktur.

Baggrunden er, at mange PRO – og hjemmemonitoreringsløsninger fungerer som ”stand alone” med egne databaser og ofte også egne portaler til visning af disse data. Disse løsninger muliggør derfor ikke deling på tværs af sektorer.

Ved at koble PRO- og hjemmemonitoreringsløsninger op på den nationale infrastruktur, sikres der en nem og sikker adgang for både borgere og klinikere til data fra disse løsninger uafhængigt af, hvilket system der benyttes.

Data fra de løsninger som er tilkoblet den nationale infrastruktur, vil b.la. kunne tilgås af borgere og klinikere via sundhed.dk. Derudover vil det også være muligt at benytte de services som infrastrukturen tilbyder, heriblandt MinLog, MinSpærring og Behandlingsrelationsservice (BRS).

Status på afprøvningsprojekter

Her finder du status Status på PRO-afprøvningsprojekter i MedCom (Excel) (opdateret d. 12. juni 2024).

PRO-infrastrukturen

Den nationale infrastruktur bliver i dette projekt benyttet til at udveksle både måle– og PRO-data. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan PRO-data bliver delt i infrastrukturen med tilhørende beskrivelse.

Spørgeskemadefinitioner gemmes i spørgeskemabanken og kan tilgås via det åbne internet. Spørgeskemadefinitionerne indeholder en række spørgsmål som er blevet nøje udarbejdet af godkendte forfattere, heriblandt PRO sekretariatet. Når en borger besvarer et spørgeskema via et kildesystem, vil spørgeskemabesvarelsen blive sendt til KIH Repository. KIH vil i den forbindelse sende metadata op til XDS Registry som ligger på den Nationale Service Platform (NSP). Disse metadata fungerer som pegepinde, der har til formål at dirigere korrekt ned i KIH Repository, for anvendere der ønsker at hente PRO-data. Dette sker via dokumentdelingsservicen (DDS) som også ligger på NSP. Udover DDS ligger der også en række andre services tilgængeligt på NSP. Der kan findes mere information om disse services på følgende link: https://www.nspop.dk/display/public/web/NSP+services#:~:text=De%20nationale%20services%20som%20tilbydes,Medicnkort%20(FMK)%20og%20F%C3%B8dselsindberetning.
Eksempel på, hvordan PRO-data deles i infrastrukturen med tilhørende beskrivelse

Uddybende beskrivelse af ovenstående illustration

Spørgeskemadefinitioner gemmes i spørgeskemabanken og kan tilgås via det åbne internet.

Spørgeskemadefinitionerne indeholder en række spørgsmål, som er blevet nøje udarbejdet af godkendte forfattere, heriblandt PRO-sekretariatet.

Når en borger besvarer et spørgeskema via et kildesystem, vil spørgeskemabesvarelsen blive sendt til KIH Repository.

KIH vil i den forbindelse sende metadata op til XDS Registry som ligger på den Nationale Service Platform (NSP).

Disse metadata fungerer som pegepinde, der har til formål at dirigere korrekt ned i KIH Repository, for anvendere der ønsker at hente PRO-data.

Dette sker via dokumentdelingsservicen (DDS), som også ligger på NSP. Udover DDS ligger der også en række andre services tilgængeligt på NSP.

Der kan findes mere information om disse services her.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Martin Bergholz-Knudsen

Martin Bergholz-Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Tina Aagaard Bjørnsholm

Tina Aagaard Bjørnsholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team