Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Sygehus

Fælles Medicinbeslutningsstøtte (FMB)

Opdateret 25. januar 2023

Med udgangen af 1. kvartal 2022 er Fælles MedicinBeslutningsstøtte (FMB) rullet ud i samtlige klinikker i almen praksis samt nogle speciallægepraksis. Det sker efter et længere afprøvnings- og implementeringsforløb, der er gennemført i tæt samarbejde mellem Region Nord, PLO og alle lægepraksissystemerne. 

Region Nord har i samarbejde med DLI og Trifork haft projektledelsen på udvikling og implementering af FMB, og fortsætter som forvalter af systemet.

Som supplement til den fællesregionale systemforvaltning etableres FMB-brugergruppe for almen praksis i regi af MedCom. Denne brugergruppe skal kvalificere de behov og den feedback fra almen praksis og lægepraksisleverandørerne, som i de kommende måneder og kvartaler vil komme fra den kliniske ibrugtagelse af FMB i almen praksis. 

Desuden ønskes det at fremme arbejdet med systemhusene vedr. implementeringen af nye releases af FMB i anvendersystemerne, samt indhente og identificere ideer til videreudvikling af FMB.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktperson

Portrætfoto af Alice Ørsted Kristensen

Alice Ørsted Kristensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team