Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

FMK i kommunerne

Opdateret 27. april 2023

I MedComs projektperiode13 (2023-2025) ligger en basisopgave i fortsat at varetage kommunernes interesse ift. driften af Fælles Medicinkort og videreudviklingen heraf. MedCom deltager i flere af Sundhedsdatastyrelsens governancegrupper samt i end2end-test med alle parterne og deres leverandører, som afholdes en gang om året.

Herudover faciliterer og planlægger MedCom møder i en FMK-ERFA-gruppe bestående af kommunale repræsentanter, som anvendes til sparring ift. kommunernes interesser. Flere af FMK-ERFA-gruppens medlemmer er også repræsenteret i forskellige grupper i regi af FMK’s governancestruktur.

Ligeledes faciliterer og planlægger MedCom møder i en FMK-EOJ-leverandørgruppe mhp. sparring og input ift. videreudviklingen af FMK. 

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætbillede af Marianne Nielsen

Marianne Nielsen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Karina H.

Karina Hasager Hedevang

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam