Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

FMK i kommunerne

Opdateret 27. april 2023

I MedComs projektperiode13 (2023-2025) ligger en basisopgave i fortsat at varetage kommunernes interesse ift. driften af Fælles Medicinkort og videreudviklingen heraf. MedCom deltager i flere af Sundhedsdatastyrelsens governancegrupper samt i end2end-test med alle parterne og deres leverandører, som afholdes en gang om året.

Herudover faciliterer og planlægger MedCom møder i en FMK-ERFA-gruppe bestående af kommunale repræsentanter, som anvendes til sparring ift. kommunernes interesser. Flere af FMK-ERFA-gruppens medlemmer er også repræsenteret i forskellige grupper i regi af FMK’s governancestruktur.

Ligeledes faciliterer og planlægger MedCom møder i en FMK-EOJ-leverandørgruppe mhp. sparring og input ift. videreudviklingen af FMK. 

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Karina H.

Karina Hasager Hedevang

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam