Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Klinikkens Cockpit

Opdateret 15. maj 2023

Baggrund

En stigende grad af centralisering og specialisering i det danske sundhedsvæsen i kombination med accelererede behandlinger på sygehusene øger efterspørgslen efter ydelser i det nære sundhedsvæsen – særligt i almen praksis. Praktiserende læge vil i højere grad skulle varetage
en tovholderfunktion på patientens rejse gennem sundhedssystemet, uanset om de i samme sygdomsforløb er hos en speciallæge, på flere forskellige hospitalsafdelinger eller i kommunale tilbud. Antallet af ældre mennesker og patienter med komplekse, kroniske sygdomme er ligeledes stigende, hvilket medfører et yderligere pres på almen praksis.

Fra forskningen kan PLO og DSAM med overbevisning pege på tre metoder, hvor der er evidens for, at almen praksis kan hjælpe med at håndtere den stigende efterspørgsel på sundhedsydelser og sikre mere effekt af behandlingen, komme ulighed i sundhed til livs og understøtte rationel brug af sundhedsydelser. De tre metoder dækker over, kontinuitet, individualiseret behandling og populationsomsorg

På baggrund af ovenstående er der i overenskomsten for 2022 mellem RLTN og PLO indgået aftale om ”Nye løsninger til effektiv populationsomsorg,” der indebærer udvikling af et patientcockpit og en dataplatform til populationsomsorg i perioden frem til 2024.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og konsolidere de lægesystemer, almen praksis allerede bruger i deres dagligdag, understøtte lægen i rollen som tovholder for patienten, samt levere nye fælles løsninger til populationsomsorg.

Løsningerne skal desuden bidrage til et bedre tværsektorielt samarbejde.

Om projektet

Hovedparten af projektets finansiering kommer fra Partsforum for Data og Digitalisering og er aftalt i Overenskomsten fra 2022-2024 for almen praksis. Partsform sikrer, at projektet leverer på løsninger aftalt i OK22 aftalen og bevilliger midler til gennemførelse.  Styregruppen for Digital Almen praksis er projektstyregruppe og bevilliger ligeledes DAP-midler til projektet.

Programmet Digital Almen Praksis er initieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), KL, Danske Regioner og MedCom.

Projektet planlægger at udvikle konkrete digitale løsninger i samarbejde med leverandører af it-løsninger til almen praksis. De digitale løsninger er repræsenteret under navnet Klinikkens Cockpit, og har to fokusområder:

  • Kontakten med den enkelte patient og dennes pårørende (forebyggelse, behandling og opfølgning ift. den enkelte patient) 
  • Klinikkens population af patienter (forebyggelse, behandling og opfølgning ift. sårbare grupper af patienter)

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Carina Dahl Christensen

Carina Dahl Christensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team