Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

MinLæge

Opdateret 14. februar 2023

Baggrund

Patienten har i dag adgang til en række selvbetjeningsløsninger bl.a. gennem lægens hjemmeside og enkelte apps med begrænset funktionalitet, som afhænger af, hvilken it-udbyder klinikken har.

Et øget udbud af funktionalitet via websitet eller via mobile løsninger kan gøre det muligt at være mere selvhjulpen for dem der kan og vil, og kan dermed skabe tid i almen praksis for de patienter, der har behov.

Man kan med fordel samle de mest udbredte informationer og funktioner, der vedrører almen praksis, i én løsning, der stilles til rådighed både på klinikkens website og i en mobilløsning.

Formål

Formålet med projektet er at tilbyde borgere én mobil løsning uanset hvilken it-udbyder klinikken har.

Mobilløsningen vil primært rette sig mod de borgere, der er digitalt parate – typisk hverdagssyge og børnefamilier. Men også kronikerne ses som målgruppe. Løsningen skal være en udvidet version af den funktionalitet, der findes på de fleste klinikkers website nu – alt sammen også gjort tilgængeligt i en mobilløsning.

Kontakt

Portrætfoto af Tom Høg Sørensen

Tom Høg Sørensen

Chefkonsulent

Praksis-/Lab.-team