Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Tandlægeområdet

Opdateret 1. februar 2023

Tandlægerne har taget EDI-Portalen til sig, og alle journalsystemer har nu en direkte adgang til EDI Portalen.

Tandlægerne sender over 100.000 meddelelser om måneden, hvilket er langt over det forventede. Men det viser også at klinikkerne har manglet et nemt ”værktøj” til sikker kommunikation.

At projektet er afsluttet og overgår som et basisprojekt, betyder ikke at tandlægerne bliver pakket væk igen, men at MedCom stadig har fokus på statistisk opfølgning på udbredelse og anvendelse.

Tandlægesystemerne har integreret it-løsningen “EDI-portalen”, som kan håndtere relevante MedCom-standarder til kommunikation i tandlægeklinikker.


Dette betyder, at alle praktiserende tandlæger kan:

Sende elektroniske

 • Henvisninger til Sygehuse og andre tandlægeklinikker (REF01)
 • Henvisninger til Billeddiagnostiske undersøgelser, Røntgen (REF02)
 • Rekvirere laboratorieundersøgelser til patologi og mikrobiologi via WebReq
 • Afregne elektronisk med regioner (RUC03)
 • Korrespondancemeddelelser (DIS91)
 • Journaler i PDF-format
 • Billedfiler (BIN01)
 • Kvitteringer (XCTL02, XCTL03)

Modtage elektroniske

 • Epikriser (DIS01, DIS02)
 • Billeddiagnostiske epikriser (DIS05)
 • Bookingsvar (DIS13)
 • Korrespondancemeddelelse (DIS91)
 • Laboratoriesvar (RPT02, RPT03/04, XRPT05)
 • Journaler i PDF-format
 • Kvitteringer (XCTL01, XCTL02, XCTL03)

EDI-Portalen

EDI-Portalen tilgås automatisk via journalsystemet. Hvis du ikke kan komme på, eller har spørgsmål til EDI-Portalen skal du kontakte Nasure på telefon 5050 6040, der er åbent for telefonerne dagligt mellem kl. 9-14.


Det er også muligt at tilgå EDI-Portalen via manuel login. Dette gøres via https://ediportalen.dk/. Her skal der anvendes adgangskode og password. Dette udleveres af Nasure, enten via mail mail@nasure.dk eller via telefon.

Sundhedsvæsnets Organisationsregister

Samtidig med den øgede brug af Sundhedsdatanettet får tandlægerne også øje på de oplysninger, der ligger på sundhed.dk, som fx klinikkens navn, adresse og telefonnummer. Det er tandlægens eget ansvar, at disse oplysninger er opdaterede og vedligeholdt, ligesom det også er tandlægens opgave at vedligeholde oplysninger i Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR). 

Hvis du ønsker at redigere i klinikkens oplysninger i SOR, skal følgende link anvendes: Gå til SOR selvbetjening via NemID medarbejdersignatur.

Har du opdateringer vedr.:

 • Klinikkens navn
 • Klinikkens adresse
 • og by
 • Telefonnummer

skal du skrive til regionen. Husk, at der altid skal opgives ydernummer.

Kontaktoplysninger til regionerne:

WebReq

Tandlægerne kan i forbindelse med EDI-Portalen nu også indberette deres biopsiprøver elektronisk ved hjælp af WebReq. 

Ønsker du at bestille flere prøvetagningsblanketter, kan det gøres via dette link:

https://www.smds.dk/bestilling-af-proevetagningsblanketter-ptb/ eller https://www.synlab.dk/.     

Bestillingssedlen finder du under Webreq > hjælp til Webreq> Tandlæger (nederst på siden).

Har du som bruger behov for kontakt til WebReq med driftsspørgsmål og anvendelse kan du ringe til:

WebReq-hotline
SynLAB
Odeons Kvarter 19, 2. tv.
5000 Odense C
Tlf. 7572 0177

Mandag – torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 08.00-14.00
Mail: webreq.support@synlab.com

Vejledninger m.v. findes her.

Kontaktperson

Portrætfoto af Heidi

Heidi Skram

Konsulent

Praksis-/Lab.-team