Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Rekordmange MedCom-Certificeringer i 2022

4. januar 2023 · 3 minutter

60 certificeringer. Så mange afsluttede og godkendte testforløb er aldrig før nået inden for 1 kalenderår.

En af MedComs kerneopgaver er at lave, vedligeholde og teste standarder, der bruges i den danske sundhedssektor. Fælles dokumentation af standarder, ledsaget af leverandørtest og -certificering, er en forudsætning for at sikre en landsdækkende ensartet sundhedsfaglig og teknisk implementering af elektronisk kommunikation.

Hvert år godkender og certificerer MedCom løbende forskellige leverandører. En godkendt MedCom-Certificering giver leverandøren grønt lys til at sætte en løsning i drift, og det grønne lys sikrer desuden, at leverandørens løsning lever op de til krav der er stillet ifm. en MedCom-standard/-profil eller et projekt. Overholdelse af kravene er vigtige, da det f.eks. kan have en indvirkning på hele sundhedssektoren, herunder patientbehandling og -sikkerhed. Derfor er vores samarbejde med vores leverandører af stor vigtighed.

2022 blev et rekordår

2022 blev endnu et travlt og succesfuldt år. Faktisk endte det i et rekordår, hvor vi afsluttede hele 60 testforløb og dermed fik lige så mange godkendelser og certificeringer i hus. Til sammenligning lød antallet på 36 i 2021. Særligt mod slutningen af året blev der indsat en slutspurt i forbindelse med bl.a. mikrobiologistandarden RPT02, som udfases og erstattes af XRPT05-standarden (mikrobiologwebsvar).

Samlet set lyder fordelingen af certificeringer i 2022 således:

  • EDIfact: 17
  • OIOXML: 16
  • HL7/CDA: 14
  • Øvrige: 13

Af de 60 testforløb har 30 forskellige it-leverandører været igennem, hvoraf nogle allerede er eksisterende på markedet mens andre er nye. 47 testforløb har været såkaldt ’almindelige’. Et almindeligt testforløb er en test af en MedCom-standard/-profil, mens et øvrigt testforløb er gældende, når der ikke indgår en MedCom-standard/-profil, men hvor MedCom har testlederrollen, f.eks. i projekter. Her har følgende projekter bl.a. været involveret:

  • De Digitale Forløbsplaner. Her har lægepraksissystemerne været testet i at kunne overføre vaccinationsoplysninger til forløbsplanen.
  • Kommunal adgang til Sundhedsjournalen via knapløsning. Her har de elektroniske omsorgsjournalsystemer været testet i at kunne tilgå Sundhedsjournalen via knapløsningen i eget system.

Derudover har der også været projekter, hvor en MedCom-standard/-profil har været involveret, f.eks. i:

  • Samlet patientoverblik (Aftaler og stamkort). Her ønsker man at udvikle digitale løsninger til bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, pårørende og sundhedspersoner. I første omgang indebærer dette implementering af stamkort og aftaler, hvor MedCom har testet og certificeret it-systemer i at overholde den pågældende standard.
  • PRO-data i den nationale infrastruktur (KIH). I projektet for understøttelsen af tværsektoriel deling af PRO-data (patientrapporterede oplysninger) er de første spørgeskemabesvarelser i 2022 blevet leveret i KIH-repository, hvor flere it-leverandører er testet og certificeret i enten afsendelse eller modtagelse af disse.

Du kan finde alle afsluttede MedCom-Certificeringer i vores nyhedsoversigt. Efter endt certificering vil der komme en nyhed ud, som beskriver den enkelte MedCom-Certificering i detaljer. Har du interesse i de enkelte projekter, kan du finde dem her på MedComs projektoversigtsside.

Et kig ind i 2023

Vi er i 2023 gået ind i et endnu et travlt år, hvor der er flere testforløb fra både 2020, 2021 og 2022 som fortsætter ind i 2023. I starten af året har vi desuden fået nye testanmodninger, hvorfor vi pt. har 23 igangværende testforløb.

Er du nysgerrig på vores test og certificering, har vi lavet en video, der beskriver processen.