Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Psykologer (henvisningskoder)

Opdateret 15. februar 2023

Ved udfyldelse af elektronisk henvisning til psykolog skal der angives en henvisningsårsag. Disse oplysninger angives i kodet form og de i dag gældende koder kan downloades herfra.

Oplysningerne er analog med dem som står på forsiden af den aktuelt gældende papirhenvisningsblanket.

Download som excel: psykkoder.xls eller som semikolonsepareret: psykkoder.csv.

Kontakt

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam