Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

RIS-/PACS-Databaser

Opdateret 21. december 2023

De fleste PACS databaser anvender undersøgelsesnumre hentet fra RIS-databaser til identifikation af billeder hørende til samme undersøgelse. De fleste anvender 8 numeriske karakterer, selvom DICOM tag (0008,0050) AccessionNumber tillader 16 alfanumeriske karakterer. 

Der findes allerede eksempler på utilsigtede hændelser, hvor 2 undersøgelser er blevet blandet sammen ved import af en fremmed undersøgelse ind i en PACS-database, hvor undersøgelsesnummeret tilfældigvis allerede eksisterede hos en anden patient. 
Overførelse af undersøgelser mellem PACS-databaser vil tage til i omfang, efterhånden som alle danske røntgenafdelinger bliver digitaliserede og tilkoblet Sundhedsdatanettet, men selv overførelse med CDROM medfører en sikkerhedsbrist. Mængden af patienter, hvis behandling strækker sig over flere sygehusenheder vil stige i fremtiden. 
Derfor er der nu udarbejdet et nationalt undersøgelsesnummerindeks. 
Arbejdet med tildeling af undersøgelsesnummeret er udført af Overlæge Finn Mathiesen, Vejle Sygehus, og nummeret vedligeholdes af MedCom. 

Præfixtabel
FAQ

RIS-/PACS-Leverandører:

Kontakt

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam