Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

SKS-koder

Opdateret 15. februar 2023

Sygehusvæsenets klassifikationssystem anvendes bl.a. til ICD-10 koder.
Disse vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen og man kan lave opslag her: http://medinfo.dk/sks/brows.php3.

Via Sundhedsdatastyrelsens ftp-server kan du ligeledes downloade udtræk fra en række klassifikationer, XML-schemaer mv.