Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Den gode Kronikerservice

Opdateret 14. februar 2023

MedComs nationale KronikerDatasæt (FKD) har til formål at it-understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom.

Datasættet er et kronikeroverblik, der kan benyttes som fælles referencegrundlag for almen praksis, sygehus, kommune og borger gennem et langvarigt kronisk sygdomsforløb.

Til test er der udstillet en række web-services, der er tilgængelige via internettet.

Der er til test også mulighed for at benytte et demosystem til upload, læsning og opdatering af kronikerdata, indtil services er integreret i eget system.

Til demosystemet kræves login med CPR. MedCom har indhentet tilladelse fra flere end 60 testpersoner, som har indvilget i, at deres data må anvendes i pseudonymiseret form i test- og demosystemet. CPR-numrene er konverteret til fiktive CPR-numre, som udleveres af MedCom. Kun systemer, der er godkendt af MedCom, kan få udleveret et fiktivt CPR-nummer.

De rigtige CPR-numre anvendes af test- og demosystemet til at hente rigtige patientdata fra nationale kilder, p.t. kun fra laboratorieportalen.

Web-services er udstillet på en https-adresse og kaldes vha. SOAP-kald uden authentification.

Ud over web-services vil testsystemet kunne tilgås ved at sende MedCom meddelelser (henvisning, korrespondance og bookingsvar) til et lokationsnummer knyttet til test- og demosystemet.

Se også

Kontakt

Portrætfoto af Michael Johansen

Michael Johansen

Chefkonsulent

Internationalt team