Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Standarder

Den gode NPN-service

Opdateret 18. april 2024

Den Gode NationalePrøveNummer-Service (NPN) er et landsdækkende unikt nummersystem til mærkning af alle laboratorieprøver hos prøvetageren, så alle laboratorier kan anvende det direkte, uden at der er behov for ommærkning – også når prøverne sendes videre til et servicelaboratorium.

Hvert enkelt glas/prøvebeholder skal have et unikt prøvenummer, så der ikke forekommer dubletter.

NPN-servicen giver laboratorier mulighed for at benytte prøvenumre der er unikke på nationalt niveau.

For at overholde kravet om unikhed, stilles denne centrale nummer tildelingsservice til rådighed.

Laboratoriesystemet kan med denne service rekvirere en nummerserie af valgt størrelse; frigive en nummerserie, hvis numrene ikke skulle være brugt eller rekvireret ved en fejl; eller søge på et givet nummer, for at se hvad nummerservicen har registret omkring dette.

Webservicen giver laboratoriesystemerne mulighed for at integrere rekvireringen af nye numre, så brugeren ikke skal spekulere over dette.

Servicen udstilles som webservice der overholder Den Gode Webservice-version 1.0.1.

Guide til anvendelse af webside til NPN-servicen:

Kontakt

Portrætfoto af Rune Hvid Schøler Kristensen

Rune Hvid Schøler Kristensen

Konsulent

Standardteam