Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Den gode Webservice

Opdateret 14. februar 2023

DGWS anvendes ved alle opslag på National Service Platform (NSP).

MedComs SVN-repository er stillet til rådighed for Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med DGWS, men Sundhedsdatastyrelsen har selv ansvaret for support af DGWS.

Kontakt supporten

“Den gode web-service” (DGWS) er udviklet af MedCom for Sundhedsdatastyrelsen i en Serviceorienteret IT-Arkitektur-opsætning.

DGWS er en fælles webservicekuvert til brug for kommunikation mellem parterne i den danske sundhedssektor, og som gør det muligt at kommunikere web-services “fra alle til alle” på samme måde, som dette er muligt med MedComs meddelelser.

Gældende standard 

Den gode WebService version 1.0.1 (pdf)

Denne bygger på: Den gode WebService version 1.0 (pdf)

BILAG – Den gode WebService version 1.0 (pdf) 

BILAG – Den gode WebService version 1.0.1 (pdf)

Kontakt

Portrætfoto af Rune Hvid Schøler Kristensen

Rune Hvid Schøler Kristensen

Konsulent

Standardteam