Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

De gode XML-epikriser

Opdateret 13. februar 2023

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Alle XML brevene kan downloades som pdf-fil.

Her kan man se version af namespace på de enkelte meddelelser.

XDIS01 – Den gode XML udskrivningsepikrise (DischargeLetter)
XDIS02 – Den gode XML ambulantepikrise (OutPatientDischargeLetter) 
XDIS03 – Den gode XML skadestueepikrise (CasualtyWardLetter) 
XDIS05 – Den gode XML billeddiagnostiske epikrise (RadiologyReport)
XDIS07 – Den gode XML speciallægeepikrise (PrivateSpecialistLetter) 
XDIS06 – Den gode XML lægevagtsepikrise (EmergencyLetter)
XDIS08 – Den gode XML fysioterapiepikrise (PhysiotherapyLetter)

XDIS15 – Det gode XML kommune afslutningsnotat (EndOfTreatmentLetter)
XDIS22 – Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion(EmergencyMunicipalityLetter)

XML testeksempler:
Download tekteksempler til XDIS01
Download testeksempler til XDIS02
Download testeksempler til XDIS03
Download testeksempler til XDIS05
Download testeksempler til XDIS06
Download testeksempler til XDIS07
Download testeksempler til XDIS08
Download testeksempler til XDIS13
Download testeksempler til XDIS15
Download testeksempler til XDIS22

Udover dette har vi også fået lavet en konverter, som kan oversætte XML til EDIFACT og vise versa. Konverteren kan ses her: https://testtools.medcom.dk

Kontakt

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam