Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

De gode XML-henvisninger

Opdateret 13. februar 2023

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Alle XML brevene kan downloades som pdf-fil.

Her kan man se version af namespace på de enkelte meddelelser.

XREF01 – Den gode XML sygehushenvisning (HospitalReferral)
XREF02 – Den gode XML billeddiagnostiske henvisning (XRayRequest)
XREF06 – Den gode XML speciallægehenvisning (PrivateSpecialistReferral)
XREF07 – Den gode XML fysioterapihenvisning (PhysioterapyReferral)
XREF10 – Den gode XML psykologhenvisning (PsykologistReferral)
(der arbejdes på dokumentationen, men der kan testes på testserveren)
XREF15 – Den gode XML kommunehenvisning (MunicipalityReferral)
XREF22 – Den gode Henvisning til kommunens akutfunktion (EmergencyMunicipalityReferral)

Download testeksempler til:
XREF01          XREF02          XREF06          XREF07          XREF15         XREF22

Udover dette har vi også fået lavet en konverter, som kan oversætte XML til EDIFACT og vise versa. Konverteren kan ses her: https://testtools.medcom.dk 

Kontakt

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam