Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

De gode XML-kommunemeddelelser

Opdateret 13. februar 2023

Her findes den senest tilrettede version af standarden.

Vi forsøger løbende at indskrive de rettelser/præciseringer, der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. 

Alle XML-brevene kan downloades som pdf-fil. 

Her kan man se version af namespace på de enkelte meddelelser

XDIS20 – Det gode XML indlæggelsesadvis (NotificationOfAdmission)
XDIS17 – Det gode XML udskrivningsadvis (NotificationOfDischarge)
XDIS16 – Den gode XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission)
XDIS18 – Den gode XML udskrivningsrapport (ReportOfDischarge)
XDIS19 – Den gode XML melding om færdigbehandling (NotificationOfEndedTreatment)
XDIS21 – Den gode XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan)
XDIS32 – Den gode XML fødselsanmeldelse (BirthNotification)
XPRE60 – Den gode XML receptfornyelse (PrescriptionRequest)
XREF15 – Den gode kommunehenvisning (MunicipalityReferral)
XDIS15 – Det gode kommune afslutningsnotat (MunicipalityLetter)
XREF22 – Den gode Henvisning til kommunens akutfunktion (EmergencyMunicipalityReferral)
XDIS22 – Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (EmergencyMunicipalityLetter)
FS3X100 – Det gode Fælles Sprog Udvekslingsdatasæt (Fs3DataExchangeSet)
GGOP – Den gode genoptræningsplan (RehabilitationPlan)

XML testeksempler:
Testeksempel til NotificationOfAdmission 
Testeksempel til NotificationOfDischarge 
Testeksempel til ReportOfAdmission 
Testeksempel til ReportOfDischarge
Testeksempel til NotificationOfEndedTreatment
Testeksempel til ProgressOfCarePlan
Testeksempel til BirthNotification
Testeksempel til PrescriptionRequest
Testeksempel til MunicipalityReferral
Testeksempel til MunicipalityLetter
Testeksempel til EmergencyMunicipalityReferral
Testeksempel til EmergencyMunicipalityLetter
Testeksempel til Fs3DataExchangeSet
Testeksempel til RehabilitationPlan

EDI testeksempler:
Testeksempel til  Indlæggelsesadvis og Udskrivningsadvis

Udover dette findes også en konverter, som kan oversætte XML til EDIFACT og vise versa. Konverteren kan findes her: https://testtools.medcom.dk 

Kontakt

Portrætfoto af Ole Vilstrup Møller

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam