Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

E-journalstandarder

Opdateret 9. februar 2024

I SUP-/e-journal-projektet udarbejdes en række standarder og vejledninger som er nødvendige for udvikling og implementering. Efterhånden som de udarbejdes, vil de kunne findes på denne side samt under fanen Standarder – XML – De gode XML breve.

I forbindelse med afslutningen af Vejle Amts SUP-pilotprojekt (12/6-2003) blev  SUP-specifikation version 2.0 udgivet.

SUP-specifikationen anvendes i dag af offentlige sygehuse og privathospitaler til at levere journaldata til E-Journalen med udgangspunkt i SHAK-klassifikationens lokationsregistrering. Med de nye krav fra Sundhedsdatastyrelsen til Danske Regioner og de 5 regioner om, at de fra udgangen af 1. kvartal 2025 skal benytte SOR-klassifikationen til lokationsregistrering frem for SHAK-klassifikationen, skal der ske en del ændringer i E-Journalen og dens funktionalitet ift. præsentation af data og privatmarkeringer.

De nye krav har medført, at SUP-specifikationen er blevet revideret til version 3.0, så der kan afleveres data på basis af SOR ved overgang fra SHAK til SOR.

SUP-specifikation version 3.0 vil være gældende fra 1. februar 2024, hvor det anbefales at versionen tages i brug. Den nuværende version af SUP-specifikation 2.1 vil stadig være anvendelig indtil der aftaltes en dato for udfasning.

Følgende filer er relevante at anvende ifm. indberetning at SUP-specifikation version 3.0 til E-Journal:

SUP-specifikation version 2.1 findes her.

Kontakt

Portrætfoto af Huy Song Michelsen Ho Le

Huy Song Michelsen Ho Le

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltning