Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Klassifikationer

Fiktive ydernumre

Opdateret 25. juni 2024

I sommeren 2018 blev MedCom bekendt med nogle problemstillinger vedrørende brugen af fiktive ydernumre. MedComs standarder, der anvendes ved forsendelse via VANS-netværket, kan adressere modtageren enten ud fra SOR-id, EAN-lokationsnummer (GLN), ydernummer eller sygehusafdelingskode (SHAK). Parter, der ikke har ydernummer eller sygehusafdelingskode, og hvis IT-systemer endnu ikke understøtter SOR, mangler mulighed for identifikation, hvorfor man begyndte at oprette fiktive ydernumre. De fiktive ydernumre sendes i MedComs standarder på samme måde som et rigtigt ydernummer.

Problemet blev observeret ved, at samme fiktive ydernummer både blev oprettet i Region Syddanmark og Region Nordjylland, hvor en tandlæge i Region Syddanmark sendte en henvisning til Region Nordjylland. Det fiktive ydernummer fandtes allerede i Region Nordjylland, hvorfor tandlægens oplysninger ikke blev anvendt ved forsendelse af epikrisen, og epikrisen i stedet blev sendt til Blå Kors i Region Nordjylland (UTH).

MedCom har afholdt to afklaringsmøder d. 5/12-2018 og 17/1-2019 for at identificere omfanget af problemet og finde en fælles løsningsmodel. På møderne deltog både regionerne, Danske Regioner samt anvendersystemerne. Tildelingen af fiktive ydernumre har foregået på en ukoordineret måde, så samme organisation kan være tildelt flere fiktive ydernumre, ligesom samme fiktive ydernummer kan være tildelt forskellige organisationer. Begge dele skaber problemer for kommunikationen. De fem regioner har oprettet nogle af de fiktive ydernumre for områderne kriminalforsorgen, Røde Kors flygtningecentre, kasernernes infirmerier samt for personer, der skulle have adgang til det fælles medicinkort (FMK). De øvrige fiktive ydernumre er oprettet af WebReq, EDI-portalen og i regionernes laboratorier. Der er modulustjek på de førstnævnte fiktive ydernumre, som regionerne tildeler, mens det ikke er tilfældet for de øvrige.

De fem regioner har tidligere tildelt fiktive ydernumre ud fra samme interval, men det er sket ud fra fem individuelle IT-systemer, hvorfor samme fiktive ydernummer godt kunne være tildelt fra flere regioners side. De anvender nu hver deres individuelle interval, og regionerne har ryddet op i deres dubletter. De fiktive ydernumre, som regionerne tildeler, må gerne registreres i SOR.

Danske Regioner har tildelt MedCom rollen at sikre entydig tildeling af fiktive ydernumre, der tildeles udenfor regionerne, og MedCom har fået sin egen nummerserie at tildele fra (denne nummerserie har ikke modulustjek). Nye parter, der måtte ønske sig et fiktivt ydernummer, kan kun få dette fra enten regionerne eller MedCom. Man må IKKE lokalt tildele sine egne fiktive ydernumre. De fiktive ydernumre, som MedCom tildeler, er nu registreret i SOR. Samtidig publicerer MedCom en oversigt på hjemmesiden. 

Til brug ved oprettelse af et fiktivt ydernummer har MedCom brug for følgende:

Navn, Adresse, Postnummer og by, Telefonnummer samt CVR-nummer og/eller Lokationsnummer.

Kontaktpersoner vedrørende fiktive ydernumre:

MedCom:
Heidi Skram (hes@medcom.dk )

Regionerne:
Region Nordjylland: 
Anne Dürr Ægidius (praksis@rn.dk)

Region Midtjylland: 
Charlotte Overvad Schmidt (charlotte.schmidt@rm.dk)

Region Syddanmark: 
Helle Christensen (hc@rsyd.dk) Dorrit Dyrup (dd@rsyd.dk )

Region Sjælland: 
dnsv@regionsjaelland.dk

Region Hovedstaden: 
CSU@regionh.dk

Download listen over fiktive ydernumre.xls.

Kontakt

Portrætfoto af Heidi

Heidi Skram

Konsulent

Praksis-/Lab.-team