Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Klassifikationer

Kommuner i Danmark

Opdateret 15. februar 2023

Kommunale it-fagsystemer og lokationsnumre

Her kan hentes MedComs oversigt over kommunernes lokationsnumre, it-fagsystemer og tilhørende meddelelsestyper:

MedCom har udarbejdet en vejledning specifikt i forhold til anvendelse af SOR-lokationsnumre i kommunerne. Vejledningen er lavet i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen samt udvalgte kommuner og regioner. 

Hent vejledningen: SOR-organisationer og elektronisk kommunikation.

Det er MedCom, som vedligeholder meddelelsestyper for de kommunale lokationsnumre i SOR (dog ikke for lægesystemer og enkelte andre specialsystemer i kommunerne). MedCom har udarbejdet “Tjekliste til vedligeholdelse af lokationsnumre i kommunerne.

Almen og speciallægepraksis fordelt på kommuner

Til brug for udbredelsen af elektronisk kommunikation mellem læger og kommuner har MedCom udarbejdet en liste over alment praktiserende læger og speciallæger, hvor det er angivet, hvilken kommune lægen praktiserer i. Sorteringen kan foretages via kommunenummer.

Listen over almen og speciallægepraksis fordelt på kommuner (csv) opdateres dagligt.

Kontakt

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam