Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Klassifikationer

SOR-udtræk

Opdateret 15. februar 2023

Adgang til SOR kan kun ske via Sundhedsdatanettet. Da ikke alle leverandører og brugere har denne adgang, tilbyder Sundhedsdatastyrelsen et totaludtræk fra SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister), som man kan hente på denne adresse på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:

Download af SOR-udtræk.

Anmodning om rettelser til SOR og lignende sendes til følgende postkasse sorpost@sundhedsdata.dk.

Via Sundhedsdatastyrelsens ftp-server kan du ligeledes downloade udtræk fra en række klassifikationer, XML-schemaer mv. 

Kontakt

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam