Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Statistik

FMK i praksis

FMK i praksis

Der udarbejdes 1 gang månedligt statistik over anvendelse af FMK hos alment praktiserende læger.

FMK-anvendelse

Med udgangspunkt i tilgængelige opgørelser over brugen af FMK i almen praksis anvendes en indikator, der måler på praktiserende lægers brug af ajourføringsknappen i forhold til antallet af ændringer i en patients medicinering. Indikatoren er dermed defineret som “Antal ajourføringer” / “Antal FMK-konsultationer”.

Ajourføring forstås som lægens tryk på knappen “ajourfør medicinkort” i lægens lokale FMK-version.

En FMK-konsultation forstås som en eller flere af nedenstående handlinger af den praktiserende læge i FMK:

– “Opret lægemiddelordination”
– “Pausering af lægemiddelordination”
– “Ophæv pausering af lægemiddelordination”
– “Opdater lægemiddelordination”
– “Seponer lægemiddelordination”
– “Afseponer lægemiddelordination”

Indikatoren er dermed et udtryk for, hvor ofte en FMK-konsultation samtidig medfører et tryk på ajourføringsknappen og dermed en besked til næste anvender af FMK-oplysninger, fx den kommunale hjemmepleje om, at oplysningerne er ajourførte.

Indikatoren kan opgøres både for det totale antal patienter og for den patientgruppe i almen praksis, som får medicinen administreret af kommunen.

Pr. 1. december 2020 er beregningsmetoden ændret fra at tage et gennemsnit af alle ajourføringsprocenter til et procentvist gennemsnit ud fra det totale antal ajourføringer og FMK-konsultationer pr. region. 

Graf der viser procentdel ajourføringer ift. FMK-konsultationer i almen praksis pr. region, alle patienter,
januar 2018 – marts 2024
Graf der viser procentandel ajourføringer ift. FMK-konsultationer i almen praksis for borgere med kommunal medicinadministration pr. region, januar 2018 – marts 2024

Kontaktperson

Portrætfoto af Alice Ørsted Kristensen

Alice Ørsted Kristensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team