Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Statistik

Forløbsplaner

Forløbsplaner har til formål at give patienter et bedre overblik over deres behandlingsforløb. Planen udarbejdes af patientens egen læge og udformes med det formål, at bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom.

Der er udviklet og idriftsat digitale forløbsplaner for de aftalte kroniske sygdomsområder (KOL, diabetes, hjerte).

Fokus i MedCom13 er at sikre ibrugtagning i alle almene lægepraksis, og MedCom monitorerer således på forskellige udbredelsesparametre.

Nedenfor vises to grafer:

  1. Første graf viser hvor mange forløbsplaner, der er oprettet i de enkelte måneder fra januar 2021 til marts 2024.
  2. Anden graf viser andelen af alment praktiserende læger, som har oprettet minimum 5 nye planer pr. læge det seneste år fra det pågældende tidspunkt.

Se flere statistikker

Se regionsopdelte statistikker


Grafen viser hvor mange forløbsplaner, der er oprettet i de enkelte måneder fra januar 2021 til maj 2024. Der er i maj 2024 lavet 22324 forløbsplaner

Grafen viser andelen af alle lægehuse, som har oprettet minimum 5 nye planer pr. læge det seneste år fra det pågældende tidspunkt. Grafen omfatter perioden december 2023 til maj 2024. I maj 2024 havde 78,4% af alle lægehuse oprettet minimum 5 nye forløbsplaner pr. læge det seneste år.

Datagrundlag
Datagrundlaget leveres af PLSP.

Opdateringsfrekvens
Statistikkerne opdateres hver måned.

Læs mere om projektet
Forløbsplaner

Kontakt

Portrætfoto af Rikke Viggers

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-/Lab.-team