Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Statistik

G-GOP (Genoptræningsplaner)

MedCom monitorer og udstiller rapporter over udvekslingen af digitale genoptræningsplaner.

I statistikkernes skelnes mellem tre typer af genoptræningsplaner:

  • GGOP1: Almen genoptræning
  • GGOP2: Genoptræning på specialiseret niveau
  • GGOP3: Rehabilitering på specialiseret niveau

Statistik over modtagne genoptræningsplaner fordelt pr. kommune (seneste måned): Statistikken viser, hvor mange genoptræningsplaner (fordelt på type), som den enkelte kommune har modtaget i løbet af den seneste måned fra både regionale og private hospitaler.   

Statistik over udvikling i antal genoptræningsplaner (seneste år): Statistikken viser – for hver type af genoptræningsplan – udvikling i antal sendte genoptræningsplaner fra regioner til hhv. regioner, kommuner og praktiserende læger – for det seneste år fra aktuelle måned.

Datagrundlag

Statistikkerne afspejler trafikken på VANS-netværket og datagrundlaget leveres således af de tre VANS-leverandører: TrueCommerce, MultiMed og KMD.

Opdateringsfrekvens

Statistikkerne opdateres hver måned.

Kontakt

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam