Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Statistik

G-GOP

Med afsæt i den nye bekendtgørelse og tilhørende vejledning for genoptræning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen, er der kommet en ny standard for genoptræningsplaner.
Den nye standard kaldes G-GOP. G-GOP implementeres i regioner og kommuner i 2016. 
Via statistikken herunder er det muligt at følge udvekslingen af genoptræningsplaner, såvel fordelt pr. kommune som fordelt på landsplan.