Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Statistik

KontaktLæge

Nedenstående diagram viser antal videokonsultationer via Kontakt Læge-app fordelt pr. kommune i perioden 1. december 2020 – 31. januar 2024 (Kilde PLSP)


Nedenstående tabel viser antal kommuner og lægepraksis, som har anvendt Kontakt Læge appen mere end 2 gange fordelt pr. region i perioden 1. december 2020 – 31. januar 2024. Testkald ikke medtaget.


Nedenstående diagram viser kommunernes samlede antal videokonsultationer via Kontakt Læge-app fordelt pr. år. Søjlen 2020 indeholder december måned.


Nedenstående graf viser det samlede antal videokonsultationer for alle igangværende kommuner fordelt pr. måned. (Kilde PLSP)