Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Statistik

KontaktLæge

Nedenstående diagram antal videokonsultationer via Kontakt Læge-app pr. måned i de kommuner i perioden 1. december 2020 – 30. april 2023 (Kilde PLSP)


Nedenstående tabel viser antal kommuner og lægepraksis, som har anvendt KontaktLæge app’en mere end 2 gange fordelt pr. region i perioden 1. december 2020 – 30. april 2023. Testkald ikke medtaget.


Nedenstående graf viser det samlede antal videokonsultationer for alle igangværende kommuner fordelt pr. måned. (Kilde PLSP)