Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Statistik

Kontakt Læge-app

Nedenfor optræder en række grafer og tabeller, som afspejler anvendelsen af Kontakt Læge-appen.

Nedenstående diagram viser antal videokonsultationer foretaget via Kontakt Læge-appen fordelt pr. kommune i perioden 1. december 2020 – 30. april 2024. Kommuner, som ikke fremgår, er udtryk for, at kommunen ikke har foretaget videokonsultation(er) via appen.

Nedenstående tabel viser antal kommuner og lægepraksis, som har anvendt Kontakt Læge-appen mere end 2 gange fordelt pr. region i perioden 1. december 2020 – 30. april 2024. Testkald ikke medtaget.

Nedenstående diagram viser kommunernes samlede antal videokonsultationer via Kontakt Læge-appen fordelt pr. år. Søjlen 2020 indeholder december måned.

Nedenstående graf viser det samlede antal videokonsultationer via Kontakt Læge-appen for alle igangværende kommuner fordelt pr. måned.

Datagrundlag

Datagrundlaget leveres af PLSP.

Opdateringsfrekvens

Statistikkerne opdateres hver måned.

Læs mere om projektet

KontaktLæge.

Kontakt

Portrætfoto af Lone Høiberg

Lone Høiberg

Konsulent

Systemforvaltning