Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Statistik

Videotolkning

Der udarbejdes hvert kvartal statistik over gennemførte videotolkninger på henholdsvis sygehuse og i almen lægepraksis i hver region, fordelt pr. måned.

Tallene fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland er oplyst af Tolkdanmark. Region Syddanmark har selv oplyst tallene.

Illustration af antal videotolkninger på sygehuse opgjort pr. måned det seneste år

Der er i alt gennemført 33.200 videotolkninger på sygehusene det seneste år hvilket samlet svarer til, at knap 34 pct. af alle tolkninger på sygehusene i de 5 regioner er gennemført som videotolkninger. 

Illustration af antal videotolkninger i lægepraksis opgjort  pr. måned det seneste år

Der er i alt gennemført 11.527 videotolkninger i almen lægepraksis det seneste år, hvilket samlet svarer til, at knap 13 pct. af alle tolkninger i de 5 regioner er gennemført som videotolkninger i almen praksis.

Kontaktperson

Portrætfoto af Lone

Lone Høiberg

Konsulent

Systemforvaltningsteam