Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Sundhedsdatanettet fejrer 20-års jubilæum: En rejse gennem SDN’s historie

20. september 2023

I år kan Sundhedsdatanettet (SDN) fejre en helt særlig milepæl: 20 år med et centralt knudepunkt for sikker dataudveksling på sundhedsområdet.

20-året bliver markeret på SDN-temadagen, som afholdes i dag, hvor interessenter fra hele landet samles og dykker ned i aktuel status på drift og udvikling af SDN.

Hvad er Sundhedsdatanettet?

Sundhedsdatanettet (SDN) er et sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor (offentlige og private parter). SDN binder lokale, sikrede net sammen i en fælles infrastruktur via SDN’s knudepunkt (SDX). SDN anvendes bl.a. af NSP, FMK, sundhed.dk, VDX, KIH Database og en række lokale tværsektorielle og tværregionale driftsløsninger.

SDN supplerer det kommercielle VANS-net, der anvendes til tværsektoriel udveksling af XML- og EDI-meddelelser.

SDN blev sat i drift af MedComs styregruppe i 2003 i forlængelse af MedComs internetstrategi – og driftes i dag af Nuuday A/S (TDC Erhverv) i samarbejde med underleverandøren Netic A/S.

Læs meget mere om SDN her.

En tidslinje over Sundhedsdatanettets historie

I 2003 blev det internetbaserede Sundhedsdatanet (SDN) skabt, som dengang supplerede det traditionelle VANS-baserede Sundhedsdatanet.

SDN blev grundlagt for at give de sundhedsprofessionelle de samme muligheder for opslag som på det åbne internet – men med den nødvendige sikkerhed.

Formålet var således at etablere et lukket og sikret netværk, hvor de sundhedsprofessionelle kunne udveksle og indhente informationer; f.eks. at foretage opslag i eksterne databaser.

Både adgangen til og udstillingen af f.eks. eksterne databaser på dette ’interne internet’ i form af SDN blev dengang, såvel som i dag, reguleret af sundhedsvæsenets parter i SDN’s administrationssystem, aftalesystemet.

En tidslinje over SDN’s mest markante milepæle

I den kommende periode står SDN over for endnu et teknologiskifte i forbindelse med version 4-implementeringen.

Teknologiskiftet vil være med til at fremtidssikre SDN og understøtte det fortsat løbende høje fokus på informationssikkerheden. Teknologiskiftet forventes også at lette nye og mindre parters tilslutning til SDN.

Martin Bech, i dag divisionsdirektør i DeiC og dengang divisionsdirektør i Uni-C, var en af grundlæggerne bag SDN’s udformning, og han fortæller således:

”MedCom havde visionen om at bruge internetteknologi til udveksling af data, og vi drev dengang (og driver stadig) udvekslingspunktet for internettrafikken i Danmark, kaldet DIX (Danish Internet Exchange).”

Martin fortsætter:

”MedCom ville gerne have en ”Sundheds-DIX”. Dengang havde MedCom heldigvis allerede en lang og god tradition for samarbejde på tværs, og gennem en lang proces og mange møder kom vi frem til en model og en teknologi, der kunne accepteres af alle de lokale netværksadministratorer, sikkkerhedsfolk og systemejere. Til at begynde med, var den nok mere kompliceret end strengt nødvendigt, men det er nogle gange hvad der skal til, når man insisterer på demokrati og frivillig accept som MedCom gjorde”.

20 år med samme formål

Gennem årene har SDN sammen med partnere og interessenter udnyttet teknologiske fremskridt for at nå disse mål, og i dag udstiller 137 organisationer 1.143 services på SDN. Noget, der vidner om, at SDN i dag er bredt implementeret i den danske sundhedssektor.

Selvom teknologien og rammerne konstant ændrer sig, er formålet med SDN præcis det samme som for 20 år siden: nemlig at understøtte dataudveksling for det samarbejdende sundhedsvæsen i et lukket og sikret netværk.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde og til, hvad de næste 20 år bringer for Sundhedsdatanettet.

Tillykke med 20-året!