Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

SDN

Startpakke

Hvis en organisation ønsker at anvende SDN er første skridt at tage kontakt til MedCom for en dialog om SDN.  

Nogle af de spørgsmål, som indledende kan drøftes er:

 • Hvad skal tilslutningen anvendes til – og forventer den tilsluttede part af udbyde services, eller forventer den tilsluttede part kun at skulle tilgå services hos andre
 • Hvor vigtig er tilgængeligheden af tilslutningen og de eventuelle udstillede services på SDN 
 • Eventuelle økonomiske afklaringer. Oplysninger om finansieringsmodel og priser for tilslutning til SDN (pdf).
 • Næste skridt med bl.a. tilslutningsaftale- og data/underdatabehandleraftale

Du kan læse mere om selve SDN-infrastrukturen, muligheder for teknisk tilslutning til SDN og aftalesystemet her.   

Tilslutningsaftale og Databehandleraftale

Ved tilslutning til SDN skal indgås både en tilslutningsaftale om brug af SDN samt en databehandleraftale: 

Databehandleraftalen findes i 2 versioner: 

 • Databehandleraftale, som indgås direkte mellem de Dataansvarlige og MedCom som Databehandler. Dvs. mellem f.eks. regioner, privathospitaler, kommuner og MedCom. Databehandleraftalen (pdf).   
 • Underdatabehandleraftale mellem Databehandlere og MedCom som Underdatabehandler. Dvs. mellem f.eks. lægesystemleverandører, tandlægesystemleverandører og MedCom. Underdatabehandleraftalen (pdf).  

Databehandleraftalen tager afsæt i den fællesoffentlige databehandlerskabelon, som er baseret på Datatilsynets skabelon.

Tilslutnings- og databehandleraftalen blev godkendt i MedComs styregruppe den 23. marts 2023 som det fælles grundlag for brug af SDN. Dette skete på baggrund af forudgående behandling og høringer i MedComs ejerkreds (regioner, kommuner og stat).

Tilslutningsaftalen og Databehandleraftale / Underdatabehandleraftale skal udfyldes, underskrives og fremsendes til MedCom på sdn@medcom.dk.

Regioner, offentlige og private sygehuse, praksisydere under den offentlige sygesikring, kommuner, apoteker og private laboratorier er forhåndsgodkendte til opkobling på SDN. 

Udenlandske samarbejdspartnere skal godkendes i MedComs styregruppe inden tilslutning.

Kommuner, der gennemstilles til SDN af KMD, skal ikke indgå særskilt tilslutningsaftale med MedCom, da de er dækket af aftalen mellem KMD og MedCom.

Tilsvarende gælder for lægepraksis, der tilsluttes SDN via deres lægesystemleverandør.

Ved spørgsmål til databehandleraftaler kan du her finde liste over ofte stillede spørgsmål (FAQ).

Teknisk tilslutning til SDN

Når formalia med tilslutnings- og databehandleraftalen er afsluttet, vil processen med den tekniske tilslutning til SDN starte op. Denne proces vil overordnet set gennemløbe følgende trin:

 • MedCom fremsender et oplysningsskema til den tilsluttede part. Her vil blive indsat bl.a. kontaktpersoner samt tekniske informationer som tildelt SDN IP-scope
 • Den tilsluttede part udfylder oplysningsskemaet og returnerer det til MedCom
 • MedCom afklarer ved behov eventuelle udeståender med den tilsluttede part for kvalificering af oplysningsskemaet      
 • MedCom fremsender oplysningsskemaet til SDN-leverandøren, TDC Erhverv
 • TDC Erhverv kontakter den tilsluttede part om installationsdato og eventuel teknisk afklaring. Ved behov afholdes koordineres et møde
 • TDC Erhverv konfigurerer SDN SD-WAN-udstyret og fremsender det til den tilsluttede part med tilhørende opsætningsvejledning og relevante informationer til brug for konfigurationsændringer i den tilsluttede parts eget netværk
 • Den tilsluttede part forbereder installationen
 • Installationen og test af forbindelsen gennemføres på den aftalte installationsdato

SDN-leverandøren vil under installationen kun deltage remote for aktivering og bekræftelse af fuldendt installation.

Det vil også sige, at den tilsluttede part skal sikre, at der under installationen er de nødvendige lokale netværkskompetencer til rådighed for tilretning og til at foretage de nødvendige konfigurationsændringer i eget netværk.   

Kontaktpersonen for det ovenstående forløb vil i udgangspunktet være den organisationsansvarlige kontaktperson, som desuden også vil blive oprettet i aftalesystemet jf. tilslutningsaftalen.

Kontakt ved spørgsmål om tilmelding og finansieringsmodel

MedCom
Mail: sdn@medcom.dk
Telefon: (+45) 6543 2030 

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Peder Illum

Peder Illum

Chefkonsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Lars Hillerup

Lars Hillerup

Konsulent

Systemforvaltning

Portætfoto af Thomas Lindal Winther

Thomas Lindal Winther

Konsulent

Systemforvaltning