Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

VDX

Keycloak loginflow

Til management, booking og sms

Adgangsstyring i de brugervendte grænseflader styres ved hjælp af produktet Keycloak. Når man forsøger at tilgå f.eks. VDX Booking, vil man blive videreført til en loginside. Denne loginside styres af Keycloak og giver mulighed for at logge ind på flere forskellige måder. Her på siden beskrives nogle af de forskellige loginmuligheder.

Loginmulighederne er:

  • Sundhedsvæsnets Elektroniske Brugerstyring (SEB)
  • Kommunalt login
  • VDX Lokal bruger

Loginsiden ser ud som vist nedenfor. Afhængigt af, hvordan man er oprettet, skal man vælge en af de tre muligheder.

Billede af login siden. Der er vist tre muligheder for login. De tre muligheder er Sundhedsvæsnets Elektroniske Brugerstyring (SEB), VDX Lokal bruger og Kommunalt login.

Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB)

Hvis man er oprettet således, at man skal logge ind med SEB, skal man vælge denne mulighed. Når man vælger SEB, bliver man videreført til NemLog-in, hvor man kan logge ind med sin medarbejdersignatur.

Viser login siden for NemLog-in, hvor man skal logge ind med "Log pn with code file".

Kommunalt login

Hvis man anvender kommunalt login, skal man vælge dette. Dette er også kendt som KOMBIT Loginløsning. Når man vælger kommunalt login, bliver man videreført til KOMBIT adgangsstyring. Her skal man vælge den organisation, man vil logge ind som. Det vil typisk være den kommune, man er ansat ved.

Login side fra KOMBIT for kommuner, hvor man kan vælge hvilken kommune man skal logge ind hos.

VDX lokal bruger

Er man oprettet som VDX Lokal bruger, skal man vælge dette. Her bliver man spurgt efter e-mailadresse og adgangskode, og når dette er indtastet, er man logget ind.

VDX lokal bruger login side