Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

VDX

Pexip Teams-Connector

Denne vejledning beskriver overordnet de tekniske forudsætninger for at kalde ind i et Microsoft Teams-møde fra andre videoklienter eller fast videokonferenceudstyr via VDX. Vejledningen inkluderer også en oversigt over økonomien forbundet hermed for den tilsluttede part – for eksempel i relation til Teams Connector og Azure. Slutteligt er der indsat en kort brugervejledning.

Det vil fortsat ikke være muligt at ringe ud fra et Microsoft Teams-møde til andre videoklienter eller fast videokonferenceudstyr. Dette er by design fra Microsoft. Fra en browser vil man altid kunne ringe ind i Microsoft Teams via Teams browser-klienten.

Forudsætninger

Hvis en VDX tilsluttet part ønsker at etablere mulighed for at ringe ind i et Microsoft Teams-møde fra andre videoklienter eller fast videokonferenceudstyr, forudsætter det, at den tilsluttede part:

  • Anskaffer en Azure subscription samt Azure Tenant-ID, da Teams Connector kun kan afvikles i Microsoft Azure.
  • Anskaffer et server-certifikat til Teams Connector. Wildcard-certifikater kan ikke benyttes, da de ikke er supporteret af hverken Pexip eller Microsoft til Teams Connector. MedComs Teams Connector har for eksempel et CN, der hedder ‘teamsconn.medcom.dk’.
  • Har administratoradgang til Azure – det vil sige, den tilsluttede part selv eller dem, der administrerer Azure på vegne af den tilsluttede part. Se Pexip-dokumentation for opsætning.
  • Anskaffer en gyldig ‘Pexip Teams Connector Licens’. Licensen er normalt gyldig i 1 år ad gangen. MedCom kan ved behov formidle kontakt til en partner.
  • Kontakter VDX-leverandøren, som har adgang til VDX Pexip MGM med henblik på at få sat Teams Connector ind i VDX og lavet kaldsregler.

Uden VDX ville den tilsluttede part ud over ovenstående også skulle have etableret, driftet og vedligeholdt egen Pexip-platform med tilhørende licenser. Dette aflastes således af VDX.

Teams-Connector (TC) og ansvarsgrænser

I nedenstående fremgår en high-level tegning over det samlede tekniske setup ved etablering af en TC – samt ansvarsgrænser.

Dette viser en oversigt over hvordan der bliver tilknyttet til Teams. For Team clients går den direkte til Microsoft Teams som connecter til Azure. Fra den tilsluttede part går det til VDX som så går til Azure .

Økonomi

Drift og finansiering af Teams Connector (TC) er ikke en del af den centrale VDX-drift. Derfor skal udgifterne for etablering, drift og vedligehold af TC afholdes af den tilsluttede part selv.

Tilslutningen til VDX betyder dog, at den tilsluttede part alene skal afholde udgifterne til licensen og driften af selve TC – og ikke også en egen Pexip-platform med tilhørende licenser.

Herunder er en oversigt over den økonomi, der forventes forbundet med etablering af TC. Priserne er kun vejledende og er hverken indeksreguleret eller på andre måder kontrolleret af MedCom. De er udelukkende et udtryk for de priser, MedCom betaler for samme TC.

  1. Pexip Teams-Connector-licens: Årligt ca 15.000 kr
  2. Azure Subscription: For estimering af omkostninger anbefales det at afklare forventninger til antal samtidige porte, som via TC skal kunne ringe ind i Microsoft Teamsmøde(r) – dvs. antal samtidige forbindelser fra andre videoklienter eller fast videokonferenceudstyr end Microsoft Teams. Hver Microsoft Azure-VM kan håndtere 16 samtidige porte – dvs. 16 forbindelser ind til samme eller forskellige Microsoft Teamsmøde(r). Vær i den forbindelse opmærksom på, at TC optager alle ressourcerne i Microsoft Azure-VM.
    Hver Azure-VM koster årligt ca. 25.000 kr afhængig af hvilken kontrakt, man har med Microsoft.

Opdatering og patchning af TC

VDX-infrastrukturen bliver løbende opdateret med den nyeste versioner af Pexip. De VDX-tilsluttede parter får minimum 14 dage forinden en servicemeddelelse om opdateringen / patchningen.

I den forbindelse skal den tilsluttede part være opmærksom på selv at patche egen TC til samme version af Pexip som VDX-infrastrukturen.

Link til den gældende opdatering vil være at finde i den udsendte servicemeddelelse fra MedCom.

Hvordan virker det?

Når det tekniske del af TC er implementeret, ringer man ind til sit Microsoft Teamsmøde på helt normal vis.


Den eneste forskel vil være den ekstra tekst, der er indsat nederst i indkaldelsen (se billedet herunder). Teksten bliver indsat, når TC er etableret.

Mødeindkaldelse. Her kan du skrive din titel vælge obligatoriske deltagere, valgfrie deltagere, dato, tid og sted. Tryk send når alle relevante felter er udfyldt.

Hvis man har Microsoft Teams på sin PC, kan man kalde op direkte som normalt ved at klikke på ‘Klik her for at deltage i mødet’.

Hvis man ikke har Microsoft Teams, kan man kalde op via sit standardudstyr fra f.eks. Cisco eller Polycom.

Dette sker ved, at man taster URL’en ind i adressefeltet. Herefter indtastes ‘Videomøde-ID’, når man bliver bedt om det af den virtuelle reception. Slutteligt vil man blive stillet igennem til Microsoft Teams-mødet med sit standard-endepunkt via VDX og TC-forbindelsen.

Hvis man er i tvivl om, hvad man skal, kan man klikke på linket ‘Alternate VTC-instruktioner’. Herefter åbnes et website med flere informationer om, hvordan man kan tilslutte Microsoft Teams-mødet.

Pexip Video meeting invitation. Der er 4 muligheder 'Join the meeting directly', 'Join via lobby service' 'From a browser' eller 'Test call'

Links til yderligere information