Opdateret 8. februar 2017

Sundhedsdatanettet (SDN)

Set fra brugerens perspektiv, er driftsansvaret for det samlede sundhedsdatanet delt mellem flere forskellige led. Driften deles således mellem den lokale edb-installation hos slutbrugeren (fx på et hospital i et regionsnet), leverandøren af SDN's knudepunkt (NetDesign A/S) og udbyderne af services (fx Sundhedsstyrelsen).

Brugere, der konstaterer fejl, skal således selv, eller med hjælp fra deres lokale support, fejlsøge den lokale installation, før den lokale 1st level support kan kontakte NetDesign A/S (2nd level support), eller serviceudbyderens support.

Principper for og gode råd i forbindelse med fejlsøgning på sundhedsdatanettet, er beskrevet her.

NetDesign A/S varetager i samarbejde med Netic A/S den daglige drift og service af det centrale sundhedsdatanet og SDN's aftalesystem på vegne af MedCom.

Den lokale 1st level support kan kontakte NetDesign A/S og Netic A/S på følgende måder:

Fejlmelding/problemer med tilslutningsaftale, teknisk og routersupport

Kontakt: NetDesign

Telefon (+45) 7241 4230 (døgnbemandet servicedesk)

Ved enhver henvendelse vedr. spørgsmål til support skal "SDN" oplyses som reference.

Fejlmelding/problemer med DNS og aftalesystemet

Kontakt: NETIC
Telefon (+45) 9635 4445 (hotline)
E-post: sdn-support@netic.dk
Ved enhver henvendelse vedr. spørgsmål til support skal "SDN" oplyses som reference.

Tilslutningsaftaler:
Anmodning om nye tilslutninger til SDN fremsendes til MedCom, som godkender aftalen og videresender til NetDesign, der umiddelbart herefter tager kontakt vedr. den praktiske tilslutning.
Yderligere info her.

Aktuel status

Simpel overvågning http://status.sdnprov.netic.dk/
Udvidet overvågning: http://smokeping.sdnprov.netic.dk

SDN-testserver

For at se, om du har adgang til SDN, kan du forsøge at tilgå www-test.netic.medcom eller www-test.netic.dsdn.dk eller direkte på IP-adressen 195.80.253.78. Hvis du har adgang til SDN, kan du på denne side se, hvilken SDN-adresse du kommer fra. På siden er der også mulighed for at pinge eller trace services på SDN.