Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Defactum er med MoEva MedCom Certificeret

10. november 2023

MedCom-godkendt logo

MoEva er godkendt til at kunne:

  • afsende spørgeskemaer (QRD-DK version 1.3) og måledata (PHMR-DK version 1.3).

MoEva har ved anvendelse af QFDD eksempler og PHMR bevist at være i stand til at håndtere afsendes af spørgeskemaer (Hjerterehabilitering uddrag start og slut) og måledata (Konditest med vægt, watt belastning, iltoptag og kondital).

Vejle Kommune, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom har indgået samarbejdsaftale om at afprøve at afsendelse af PRO-data og måledata mellem MoEva og KIH XDS via den nationale infrastruktur.

Projektets primære formål er:

  • at MoEva integreres til den nationale infrastruktur og MedCom’s standarder QFDD og QRD.
  • at PRO-data, baseret på den nationale pilot PRO-pakke Hjerterehabilitering uddrag deles via den nationale infrastruktur i 2-3 måneder driftsafprøvning.
  • At idriftsætte løsning efter godkendt end2end test i KIH uddannelses-miljø mod en anden PRO-løsning.
  • at samarbejdet afrundes med en faglig og teknisk evaluering.

Næste trin i samarbejdet:

  • E2E test blev gennemført mod MitSygehus og sundhed.dk før sommerferien.
    MoEva er ved at koble på KIH-XDS med henblik på at starte afprøvning medio september 2023 i deling af pilot PRO-pakke Hjerterehabilitering uddrag fra Vejle kommune mod hjerteafdelingen på Vejle Sygehus via MitSygehus.

Ønskes der mere information, kontakt en af nedenstående konsulenter.

Portrætfoto af Tina Aagaard Bjørnsholm

Tina Aagaard Bjørnsholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Martin Bergholz-Knudsen

Martin Bergholz-Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Søren Gammelgaard

Søren Gammelgaard

Konsulent

Standardteam