Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Det opdaterede målbillede er godkendt i RUSA

2. marts 2023 · 3 minutter

Tekst: "Det opdaterede målbillede er godkendt i RUSA"

RUSA-godkendelse

På et møde i Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA) den 23. februar blev det opdaterede målbillede for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet godkendt. Den oprindelige version af målbilledet blev udarbejdet tilbage i 2020 sammen med repræsentanter fra relevante parter på sundhedsområdet.

Baseret på målbilledet gennemførte MedCom i løbet af MedCom12 (2021-2022) en pilottest af moderniseret infrastruktur, nu også kaldet EHMI-infrastrukturen (Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure). Resultaterne fra pilotafprøvningen gav anledning til en opdatering af målbilledet, som blev præsenteret for RUSA i december 2022 med efterfølgende høring. Den endelige version af målbilledet er nu godkendt i RUSA og kan publiceres.

Læs mere om referencearkitektur og målbilledet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.


Vi har før omtalt den moderniserede infrastruktur som ”eDelivery”, så hvorfor nu EHMI (Enhanced Healthcare Messaging Infrastructure)?

Sagen er den, at den moderniserede infrastruktur er mere end bare eDelivery. eDelivery er kernen i fremtidens meddelelseskommunikation, men der er mange andre elementer og services, som tilsammen udgør den komplette infrastruktur, der bl.a. også understøtter deling af meddelelsernes indhold til andre relevante parter end den primære modtager via dokumentdelingsservicen i NSP. Den indeholder f.eks. også forbedret håndtering af adressering og forsendelsesstatus (Track’n’trace).


Produktionspilot

I MedCom13-projektperioden (2023-2025) gennemføres produktionspiloten på den moderniserede infrastruktur EHMI, som baseres på opdateringen af målbilledet for meddelelseskommunikation. I produktionspiloten kobles MedComs to centrale moderniseringsspor, FHIR og EHMI.

I produktionspiloten på EHMI planlægges en afprøvning, som skal foregå i drift, hvor der skal sendes kommunale prøvesvar fra kommunale akutfunktioner til praktiserende læger via en ny FHIR-standard.

Målet med piloten

Målet med produktionspiloten på EHMI er såvel at fange eventuelle produktionsudfordringer, herunder forbedre og smidiggøre alle processer ift. tilslutning til infrastrukturen og øvrige centrale/decentrale komponenter, som at indsamle viden om eventuelle nødvendige tilpasninger som næste skridt. Med afsæt heri skabes yderligere og nødvendig viden om, hvilke investeringer der både centralt og decentralt skal foretages, for i fremtiden at høste gevinsterne af EHMI.

Baggrunden

Baggrunden for produktionspiloten på EHMI er en tidligere gennemført POC samt pilot, i form af Connectathon, på meddelelseskommunikation og dokumentdeling af meddelelser. Baggrunden for afprøvningen af kommunale prøvesvar via en ny FHIR-standard er en række gennemførte analyser af hhv. tekniske og organisatoriske forudsætninger, rammer og arbejdsflows samt forventede gevinster.

Produktionspiloten på EHMI, som også inkluderer afprøvningen af kommunale prøvesvar via en ny FHIR-standard, udgør således sammen de første skridt ind i en ny moderniseret verden, hvor såvel meddelelseskommunikation som infrastruktur indgår.

Tidshorisont

Den nye FHIR-standard planlægges færdigdokumenteret i Q3/Q4 2023. Udvikling af centrale komponenter, og integration til og implementering af såvel decentrale komponenter som den nye FHIR-standard, er planlagt til 2024. Produktionspiloten på EHMI, herunder afprøvningen af kommunale prøvesvar, planlægges udført Q1/Q2 2025 over 3 måneder.

Produktionspilotens omfang i afprøvningen i 2025 konkretiseres og afgrænses i et projektgrundlag, som forelægges MedComs styregruppe med henblik på godkendelse. Herefter arbejdes der videre med realisering af produktionspiloten ud fra de godkendte rammer i projektgrundlaget. 

Find mere information om projektet

Kommuner
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur
Igangværende projekt