Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Digital Svangrejournal i almen praksis tager form

23. oktober 2023 · Læsetid: 2 minutter

Illustration af en læge siddende ved sin pc

PLSP, lægesystemleverandørerne, PLO og MedCom har i samarbejde udviklet Digital Svangrejournal til almen praksis. Løsningen blev pilotafprøvet i 2022 som en del af det nationale projekt Digital Løsning til Graviditetsforløb, som nu skal klargøres til national udrulning.

Digital Svangrejournal understøtter de arbejdsgange, almen praksis har ved første svangre-konsultation og afsendelse af digital henvisning til fødestederne. Dette kan ske uafhængig af den nationale udrulning, fordi sygehushenvisningen i forvejen er implementeret på sygehusene og i lægesystemerne.

Udbredelsen af Digital Svangrejournal i almen praksis påbegyndes i starten af 2024. For regionerne betyder det, at alle fødesteder i Danmark vil få mulighed for at modtage svangre-blanketterne som vedhæftede PDF-filer til en sygehushenvisning (REF01).

Regional implementeringskoordinator

For at understøtte en god implementering af løsningen ude på fødestederne, er der i projektet afsat midler til en regional implementeringskoordinator, Lise Ringkvist.

Lise Ringkvist portrætfoto
Lise Ringkvist, som til daglig er projektleder hos Syddansk Sundhedsinnovation

I første omgang skal den regionale implementeringskoordinator lave en kortlægning af, hvordan de enkelte fødesteder/visitationer modtager svangre-blanketterne i dag og om de er gearet til at modtage dem via REF01.

For at kunne lave en retvisende kortlægning af fødestedernes visitationspraksis og arbejdsgange med svangrehenvisningerne fra almen praksis, er implementeringskoordinatoren i gang med en ”Tour de Danmark”.

Lise uddyber:

Helt konkret betyder min ”Tour de Danmark”, at jeg besøger alle landets fødesteder og taler med dem, der modtager svangrehenvisningerne fra almen praksis. I dag foregår det mange steder både på papir og digitalt – og de arbejdsgange har vi haft nogle gode snakke om. Jeg har fået en god modtagelse ude på de fødesteder, jeg indtil videre har besøgt. Jeg har primært talt med lægesekretærer, og de ser frem til, at flere af svangrehenvisningerne kommer digitalt med udrulningen af Digital Svangrejournal i 2024.”

På sigt skal Digital Svangrejournal være en del af den nationale løsning til digitalisering af graviditetsforløbet via Graviditetsmappen.  Den nationale løsning kommer til at gøre det muligt at dele data på tværs af sektorerne og med den gravide og dermed erstatte de papirarbejdsgange, vi har på området i dag.

Du kan læse mere om projektet her.