Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Udbredelse

Følgende attestområder er i dag digitaliserede via Den Dynamiske Blanket:

 • LÆ-attester
  Alle LÆ-attester er digitaliserede og fuldt udbredt mellem alle kommuner og almen- og speciallægepraksis.
  LÆ- attester anvendes i det sociallægelige samarbejde mellem kommuner og læger. Ved social-lægeligt samarbejde formidles relevante sociale og lægelige oplysninger mellem kommuner og læger med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for borgerne. Læs mere her.
  LÆ165 er ikke digitaliseret som en Dynamisk Blanket, men kan efter aftale sendes som en korrespondance. Læs mere i Notat om LÆ165.
  Se LÆ blanketstatistik
 • FP-attester
  Når et forsikringsselskab eller en pensionskasse indhenter helbredsoplysninger sker det på baggrund af attester og journalanmodninger, der er godkendt af Lægeforeningens Attestudvalg og Forsikring & Pension, som er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne. Der er aftalt samtykkeerklæringer og erklæringer om anmodning om journaloplysninger til forskellige forsikringstyper. Herudover er der aftalt en række FP-attester.​​​​​​​​​​​​​​​​​ FP-attesterne er digitaliseret af Forsikring & Pension i Dynamisk Blanketformat, og kommunikeres med alle almene- og speciallæger. Læs mere her.
  Se FP-statistik
 • Værgemålsattester
  Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte, eller beslutninger om deres økonomi. De kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. Familieretshuset har digitaliseret Værgemålsattesten, som anvendes til vurdering af patientens tilstand mhp. iværksættelse af værgemål. Læs mere her.
 • Udbetaling Danmark – Barselsdagpenge
  Udbetaling Danmark står for udbetaling af barselsdagpenge ved sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader. Der indhentes lægeattest som er digitaliseret.
  Læs mere her.
 • Chaufførkort
  Ifm. ansøgning om taxiførerkort skal borgeren have udarbejdet en lægeattest. Lægeattesten til chaufførkort er digitaliseret, og borgeren starter selv et selvbetjeningsforløb op på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk
  Læs mere her.
 • Kørekortattester
  Man skal have en lægeattest, når man skal have et kørekort for første gang, når man skal forny et stort kørekort, og hvis man har en tidsbegrænsning på dit kørekort på grund af helbredsmæssige forhold. Den godkendte lægeattest til kørekort hedder officielt “Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort” og benævnes normalt “Kørekortattesten”. Derudover er der nu også en særlig attest, som skal udfyldes i nogle tilfælde, hvis ansøgeren har diabetes.
  Kørekortattesterne er nu udarbejdet i Dynamisk Blanketstandard, og kan dermed sendes til og fra alle lægesystemer. Der er udviklet en selvbetjeningsløsning i samarbejde mellem enkelte kommuner og EG Digital Welfare. Den nye løsning er et rent digitalt flow, hvor borgeren udfylder sin del af attesten online, hvorefter den automatisk sendes til lægepraksissystemet. Når lægen har færdiggjort attesten, sendes den elektronisk til borgerservice, direkte fra lægepraksissystemet. Se her (link til ny statistikside, som ikke er lavet endnu) hvilke kommuner, der har taget de digitale kørekortattester i brug.