Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Et historisk test- og certificeringsår

10. januar 2024 · Læsetid: 3 minutter

2023 blev året, hvor den første FHIR-certificering kom i hus. Derudover er der gennemført 31 godkendte certificeringer, hvilket markerer endnu et travlt testår.

MedCom-godkendt logo

En af MedComs kerneopgaver er at lave, vedligeholde og teste standarder, der bruges i den danske sundhedssektor.

Fælles dokumentation af standarder, ledsaget af leverandørtest og -certificering, er en forudsætning for at sikre en landsdækkende, ensartet, sundhedsfaglig og teknisk implementering af elektronisk kommunikation.

Hvert år godkender og certificerer MedCom løbende forskellige leverandører. En godkendt MedCom-Certificering giver leverandøren grønt lys til at sætte en løsning i drift, og det grønne lys sikrer desuden, at leverandørens løsning lever op de til krav, der er stillet ifm. en MedCom-standard/-profil eller et projekt.

Overholdelse af kravene er vigtige, da det kan påvirke hele sundhedssektoren, herunder patientbehandling og -sikkerhed. Derfor har vores samarbejde med leverandører stor betydning.

Året for afvikling og gennemførsel af første MedCom-FHIR-Certificering

2023 blev et travlt, men historisk år, hvor bl.a. den første FHIR-certificering i MedCom kom i hus.

Certificeringen indebar modtagelse af HL7 FHIR-standarden HospitalNotification (Advis om sygehusophold) og afsendelse af Acknowledgement (Kvitteringer).

Udover test af de nye FHIR-standarder blev de eksisterende MedCom-standarder også testet. Der blev i alt gennemført 31 godkendte certificeringer.

Certificeringerne i 2023 fordeler sig således:

  • EDIFACT: 9
  • OIOXML: 7
  • HL7/CDA: 3
  • Øvrige: 12

Af de 31 testforløb har 19 forskellige it-leverandører været igennem. Nogle af dem er allerede eksisterende på markedet, mens andre er nye.

19 testforløb har været såkaldt ’almindelige’. Et almindeligt testforløb er en test af en MedCom-standard/-profil, mens øvrige testforløb (12 stk.) er gældende, når der ikke indgår en MedCom-standard/-profil, men hvor MedCom har testlederrollen, f.eks. i projekter. Her har følgende projekter bl.a. været involveret:

  • Diagnosekort i almen praksis. I projektet for etableringen af et diagnosekort i almen praksis er der i løbet af 2023 blevet testet og godkendt fire ud af fem lægepraksissystemleverandører for Diagnosepakke version 1.0, hvor det forventes at sidste lægepraksissystemleverandør også bliver godkendt i løbet af 2024. Som det er nu, er diagnosekortet fuldt udbredt blandt praksisbrugere af de fire lægepraksissystemleverandører.

Derudover har der også været projekter, hvor en MedCom-standard/-profil var involveret. F.eks. i:

  • Ny Patologi- og Genetikdatabank (PGDB). I dette projekt har MedComs standarder for patologi- og genetiksvar (XRPT04 og XRPT07) været anvendt. Den nye Patologi- og Genetikdatabank er MedCom-Certificeret til at kunne understøtte disse patologi- og genetiksvar og ligeledes udstille dem via webservices. Det forventes, at der i løbet af 2024 også vil være certificering af selve kildesystemerne, som skal kunne uploade og downloade selvsamme svar til/fra den nye Patologi- og Genetikdatabank.
  • Den nationale fodstatusdatabase. I løbet af 2023 blev alle relevante it-systemer godkendt og MedCom-Certificeret i den nye version af det årlige fodstatusskema (RPT01) for diabetikere. Det betyder, at systemerne nu kan sende og modtage fodstatusrapporter til og fra den nationale fodstatusdatabase. 

Du kan finde alle afsluttede MedCom-Certificeringer i vores nyhedsoversigt. Efter endt certificering kommer der en nyhed ud, som beskriver den enkelte MedCom-Certificering i detaljer.

Har du interesse i de enkelte projekter, kan du finde dem her på MedComs projektoversigtsside.

Et kig ind i 2024

Vi er i 2024 gået ind i et endnu et travlt år, hvor flere testforløb fra det forgangne år fortsætter.

Vi har pt. 31 igangværende testforløb, og forventer en del flere, når lægepraksissystemerne bl.a. skal testes og certificeres i at dele De Digitale Forløbsplaner med Sundhedsjournalen. Her vil borgeren, der har fået udarbejdet en digital forløbsplan, få adgang til at se den via sundhed.dk.