Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Fornyet international aktivitet

2. maj 2024 · Læsetid: 1 minut

Aktiviteter som bl.a. xShare og EHDS gør, at MedCom opruster på det internationale område. Derfor genopstår det internationale team i MedCom-regi.

Gruppebillede af Internationalt team - Janne, Mie, Michael og Lene foran MedComs lokaler i Forskerparken

Det føles altid rart, når man – midt i hverdagens udfordringer og travlhed med at binde sundhedsvæsenets parter endnu tættere sammen digitalt – inviteres til at fortælle om, hvad vi har opnået gennem 30 år. Og særligt når vi inviteres til at fortælle MedComs historie til internationale delegationer fra alle verdenshjørner.

Pludselig bliver det tydeligt, hvor meget vi i Danmark trods alt er lykkes med, og hvor meget data der reelt deles mellem sektorerne hver eneste dag. Information sendt alene baseret på MedComs standarder udgør knap 7,5 millioner meddelelser hver måned.

I 2024 har vi indtil nu holdt møder med eller præsenteret MedComs arbejde for Tjekkiet, Oman, Kina, Brasilien, Tyskland, Holland og Frankrig. Og flere er på vej.

Viden går begge veje

På trods af den stigende internationale aktivitet rettet mod MedCom, er der ingen tvivl om, at MedCom – og Danmark generelt – også kan lære af al den innovation og udvikling der foregår i andre lande. Det internationale udsyn har derfor altid været en del af MedComs kultur.

Vi prioriterer at opsøge læring og fornyelse gennem projekter, vidensdeling og netværk med nordiske, europæiske og oversøiske organisationer og myndigheder. Derfor er vi bl.a. medlem af EHTEL og HL7 Danmark, hvor MedCom-medarbejdere er hhv. bestyrelsesmedlem og forperson.

I en årrække havde vi ikke den vanlige portefølje af EU-projekter, som vi ellers har haft til vane at have, grundet et større fokus på forskning fra EU’s side. Med primært udsigten til den kommende EHDS-forordning er der dog igen kommet gang i projektsamarbejdet med en lang række europæiske og internationale organisationer.

Internationalt team genopstår

Derfor har vi også valgt at puste nyt liv i det internationale team i MedCom. Her vil vi samle kræfterne omkring xShare-projektet, EHDS (European Health Data Space), EHTEL osv., samt tæt koordinere med andre kollegaers involvering i HL7, eDelivery og vores samarbejde med Mexico.

Det er gamle kendinge i både MedCom og EU-regi, der udgør teamet og varetager dets aktiviteter og opgaver. Så tag endelig fat i en af dem, hvis du vil høre mere.

Du kan læse mere om det internationale team her.

Kontakt teamet

Portrætfoto af Janne Rasmussen

Janne Rasmussen

Chefkonsulent

Administrativt

Internationalt team

Koordinering & Kommunikation

Portrætfoto af Lene Taustrup

Lene Taustrup

Projektassistent

Administrativt team

Internationalt team

Portrætfoto af Michael Johansen

Michael Johansen

Chefkonsulent

Internationalt team

Portrætfoto af Mie Hjorth Matthiesen

Mie Hjorth Matthiesen

Specialkonsulent

Internationalt team

Koordinering & Kommunikation