Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Kortlægningsanalyse: Klinikker har en systematisk tilgang i arbejdet med patienter, der har kroniske eller flere samtidige sygdomme

24. juni 2024 · Læsetid: 3 minutter

Som en del af MedCom-projektet Klinikkens Cockpit, et overenskomstprojekt mellem PLO og RLTN, er der gennemført en kortlægningsanalyse, der viser, at klinikkerne har en systematisk tilgang i arbejdet med patienter, som har kroniske eller flere samtidige sygdomme. Resultatet indgår som grundlag for det samlede arbejde i projektet – fx til at skabe et godt populationsoverblik.

Cockpit

På baggrund af overenskomstprojektet Klinikkens Cockpit, har parterne fået Deloitte til at lave en kortlægningsanalyse. Denne skal sikre, at projektet imødekommer de behov, der er omkring populationsarbejdet i klinikkerne. 

Analysen viser, at klinikkerne har en systematisk tilgang i arbejdet med patienter, der har kroniske eller flere samtidige sygdomme. Der er dermed faste rutiner for opfølgning på årskontroller og receptfornyelser. Disse rutiner udgør grundlaget for daglig koordinering og opgavefordeling i klinikkerne, og der er et tydeligt fokus på kontinuitet i behandlingen af patienterne. Her er især klinikkens kalender grundlag for det daglige samarbejde og fordelingen af opgaver.

Carina Dahl Christensen, projektleder for Klinikkens Cockpit, MedCom

En række udsagn fra analysen fra både læger og personale indikerer, at der løbende sker udvikling i klinikken, og der er potentiale for endnu mere udvikling. Det skal understøtte, at lægen kan bruge tiden på patienter med de komplicerede sygdomme og patienter med særlige behov, og det ses både i de større klinikker med flere læger og i mindre klinikker.

Alt i alt bekræfter analysen, at Klinikkens Cockpit vil være et værdifuldt redskab til at styrke populationsarbejdet.

Karin Zimmer, formand for PLO’s Digitaliseringsudvalg

Mere om analysen

Analysen er foretaget af konsulentbureauet Deloitte fra december 2023 til marts 2024 med 13 klinikker og 68.000 patienter.

Mere om projektet

Projektet Klinikkens Cockpit, som er forankret i MedCom13-projektperioden, har overordnet til formål at udvikle og konsolidere de lægesystemer, almen praksis allerede bruger i deres dagligdag, understøtte lægen i rollen som tovholder for patienten, samt levere nye fælles løsninger til populationsomsorg. Løsningerne skal desuden bidrage til et bedre tværsektorielt samarbejde.

Du kan læse mere her på projektsiden.